ระบบอัปเดตการกำหนดค่าของคุณสำหรับเซสชั่นนี้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีของคุณอย่างถาวร ให้ไปที่บัญชีของฉัน
โปรดอย่าลืมว่าคุณสามารถอัปเดตภูมิภาคหรือภาษาที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อในบัญชีของฉัน
checkoutarrow
TH

ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน - อัปเดตล่าสุด (12 สิงหาคม 2021)

สารบัญ

 1. วัตถุประสงค์
 2. หลักปฏิบัติ
 3. นี่ไม่ใช่คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ
 4. การซื้อสินค้า
 5. การใช้งานและการสิ้นสุดการใช้งาน
 6. ราคา
 7. เนื้อหาและการปฏิบัติของผู้ใช้
 8. ความเป็นส่วนตัว
 9. ความยินยอมในการสื่อสาร
 10. โปรแกรม
 11. การปฏิเสธความรับผิดชอบ
 12. การชดใช้ค่าเสียหาย
 13. ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
 14. ข้อตกลง
 15. การเป็นโมฆะ การตีความ
 16. กฎหมายที่ใช้บังคับ เขตอำนาจศาล การระงับข้อพิพาทและการสละสิทธิ์ในการดำเนินการแบบกลุ่ม
 17. เบ็ดเตล็ด
 18. ติดต่อเรา

 1. วัตถุประสงค์

  ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มเว็บไซต์ iHerb ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์เฉพาะประเทศ เว็บไซต์บนมือถือ แอปบนมือถือ บล็อกและเว็บไซต์สำหรับโปรแกรมต่างๆ ของเรา เช่น iHerb Rewards, โปรแกรมการรีวิว และโปรแกรม Autoship & Save (เรียกโดยรวมว่า “เว็บไซต์”) ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งานของ iHerb นี้ (“ข้อตกลง”) กำหนดข้อตกลงระหว่าง iHerb, LLC (“iHerb”) บริษัทในเครือของ iHerb เช่น iHerb Netherlands B.V. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของเนเธอร์แลนด์โดยมีสำนักงานหลักอยู่ที่ Schiphol Boulevard 359, 1118 BJ, Amsterdam Schiphol ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งจดทะเบียนที่หอการค้าแห่งอัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ภายใต้หมายเลข 67635059 (เรียกโดยรวมว่า “iHerb” “เรา” หรือ “เรา”) กับผู้ใช้แต่ละราย (“ผู้ใช้” “ของคุณ” หรือ “คุณ”) ข้อตกลงนี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ, โปรแกรม iHerb Rewards (“โปรแกรม Rewards”), โปรแกรม Autoship & Save ของ iHerb (“Autoship & Save”), โปรแกรมการรีวิว iHerb (“โปรแกรมการรีวิว”) และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ iHerb (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วนก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์หรือเข้าร่วมในโปรแกรม Rewards หรือโปรแกรมการรีวิว หรือ Autoship & Save หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้เราทราบ

  การใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเข้าร่วมในโปรแกรม Rewards หรือโปรแกรมการรีวิว หรือ Autoship & Save หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้เราทราบแสดงว่า: (i) คุณยอมรับว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดของข้อตกลงนี้แล้ว (ii) คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ และ (iii) คุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลงนี้

  หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ อย่าเข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์ หรือมีส่วนร่วมในโปรแกรม Rewards หรือโปรแกรมการรีวิวใดๆ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้เราทราบ

  ข้อกำหนดในข้อตกลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะและอาจมีการแก้ไขได้ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยการอัปเดตการโพสต์นี้ คุณควรอ่านหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบันเนื่องจากข้อตกลงนี้มีผลผูกพันกับคุณ การที่คุณใช้งานเว็บไซต์และ/หรือการเข้าร่วมในโปรแกรม Rewards ,โปรแกรมการรีวิว และ/หรือ Autoship & Save อย่างต่อเนื่องหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขข้อตกลงนี้ หากคุณไม่สามารถยอมรับการแก้ไขใดๆ ได้ การขอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวของคุณคือการยุติข้อตกลงนี้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ข้อกำหนดบางประการที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้อาจถูกแทนที่โดยประกาศทางกฎหมายหรือข้อกำหนดที่อยู่ในหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์ หรือผ่านข้อกำหนดของโปรแกรมเฉพาะสำหรับโปรแกรม Rewards, โปรแกรมการรีวิว และ Autoship & Save

  ความเสี่ยงการสูญเสีย/การโอนสิทธิ์:

  การซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะดำเนินการตาม INCOTERMS ที่กำหนดไว้เมื่อทำการสั่งซื้อ ความเป็นเจ้าของสินค้าจะถูกส่งมอบให้เมื่อเรานำส่งสินค้าให้กับผู้ให้บริการขนส่งแล้ว

 2. หลักปฏิบัติ

  หลักปฏิบัติของ iHerb รวมอยู่ในข้อตกลงนี้ด้วย โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรม Rewards และโปรแกรมการรีวิวของ iHerb, ลูกค้า, ผู้ขาย, ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ
 3. นี่ไม่ใช่คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ

  ผลิตภัณฑ์และคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บนหรือผ่านเว็บไซต์ยังไม่ได้รับการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาและไม่ได้รับอนุมัติให้วินิจฉัย บำบัดรักษา หรือป้องกันโรค

  เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย รักษา หรือให้คำแนะนำทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล และเนื้อหาอื่นๆ ที่มีให้บนเว็บไซต์รวมถึงข้อมูลที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์โดยตรงหรือโดยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่นๆ เกี่ยวกับตัวเลือกการวินิจฉัยหรือการรักษาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์หรือสุขภาพ

  ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวหรือภาวะสุขภาพ การรักษา และผลิตภัณฑ์อาจมีให้ในรูปแบบสรุป ข้อมูลบนเว็บไซต์รวมถึงฉลากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ไม่ควรนำมาใช้แทนคำแนะนำจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ทางเว็บไซต์ไม่แนะนำให้จัดการปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง ข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ครอบคลุมและไม่ครอบคลุมถึงโรค ความเจ็บป่วย สภาพร่างกาย หรือการรักษาทั้งหมด โปรดติดต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของคุณทันทีหากมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ อย่าเพิกเฉยหรือชะลอการปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์โดยอาศัยข้อมูลที่คุณอาจพบเจอบนเว็บไซต์

  ลิงก์ไปยังหรือการเข้าถึงจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกไม่ได้เป็นการรับรองข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ โดยคุณต้องแบกรับความเสี่ยงจากการเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกด้วยตนเอง

  คุณไม่ควรใช้ข้อมูลหรือบริการบนเว็บไซต์เพื่อวินิจฉัยหรือรักษาปัญหาสุขภาพใดๆ หรือเพื่อการสั่งจ่ายยาหรือการรักษาอื่นๆ คุณควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของคุณและอ่านข้อมูลจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ใดๆ ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์แพทย์ทางเลือก หรือก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกาย เปลี่ยนรูปแบบอาหารการกิน หรือเริ่มการรักษาใดๆ เพื่อรักษาปัญหาด้านสุขภาพ แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันและอาจมีการตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน คุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างยาที่คุณกำลังรับประทานและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในฟอรัมใดๆ บนเว็บไซต์โดยพนักงานหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่เกิดขึ้นตามความเข้าใจส่วนตัวของผู้เขียนเองและไม่ใช่คำกล่าวอ้างของเราหรือแสดงถึงจุดยืนหรือมุมมองของเรา การให้คะแนนผลิตภัณฑ์โดยพนักงานปัจจุบันหรือพนักงานเก่าหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นมุมมองส่วนตัวที่เกิดขึ้นตามความเข้าใจของผู้เขียนและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนการดูแลหรือคำแนะนำทางการแพทย์ที่เหมาะสมจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เราไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์เกี่ยวกับคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพใดๆ

  ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ หากมีความคลาดเคลื่อน ลูกค้าควรปฏิบัติตามข้อมูลที่ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ คุณควรติดต่อผู้ผลิตโดยตรงเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับฉลากผลิตภัณฑ์และรายละเอียดบรรจุภัณฑ์และคำแนะนำในการใช้

 4. การซื้อผลิตภัณฑ์

  คุณยอมรับว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดบนเว็บไซต์จะดำเนินการตาม INCOTERMS ที่กำหนดไว้เมื่อทำการสั่งซื้อ ความเป็นเจ้าของสินค้าจะถูกส่งมอบให้เมื่อเรานำส่งสินค้าให้กับผู้ให้บริการขนส่งแล้ว

  เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น รัฐ รัฐบาลกลาง และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการรับ การครอบครอง การใช้งาน และการขายสินค้าใดๆ ที่ซื้อจากเว็บไซต์นี้

  เมื่อสั่งซื้อจาก iHerb คุณต้องตรวจสอบว่าสินค้าสามารถนำเข้ามาในประเทศของคุณได้อย่างถูกกฎหมายหรือไม่ด้วยตนเอง ลูกค้าถือเป็นผู้นำเข้าและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งหมดของประเทศปลายทาง

  iHerb ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขายสินค้าใดๆ ให้กับผู้ค้าปลีก ผู้ค้าปลีกหมายถึงบริษัทหรือบุคคลที่ซื้อสินค้าด้วยความตั้งใจที่จะขายแทนที่จะใช้ iHerb ไม่รองรับการขอยกเว้นภาษีการขายสำหรับธุรกิจหรือผู้ค้าปลีก

 5. การใช้งานและการสิ้นสุด

  การใช้งานเว็บไซต์ของเราและ/หรือเข้าร่วมในโปรแกรม Rewards, โปรแกรมการรีวิว และ/หรือ Autoship & Save แสดงว่าคุณยอมรับว่าคุณอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปี และสามารถและมีคุณสมบัติพร้อมที่จะยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมใดๆ หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเข้าร่วมในโปรแกรมใดๆ

  1. การตั้งค่าบัญชีและการใช้งาน
  2. คุณต้องสร้างบัญชีบนเว็บไซต์เพื่อใช้ฟีเจอร์บางอย่าง เช่น การซื้อสินค้า คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับตัวคุณตามที่เว็บไซต์แจ้งและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวโดยทันทีเพื่อรักษาความถูกต้อง เป็นจริง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูลไว้ หากคุณให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน หรือทางเราได้พิจารณาแล้วสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติบัญชีของคุณและห้ามการใช้งานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเราในปัจจุบันหรือในอนาคต ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน คุณจะต้องสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยคุณต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณเอง รวมทั้งรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดด้านความปลอดภัยอื่นๆ และตรวจสอบว่าคุณได้ออกจากบัญชีของคุณเมื่อสิ้นสุดแต่ละเซสชันการใช้งาน คุณตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บัญชีของคุณบนเว็บไซต์รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามส่วนนี้

  3. การใช้งานเว็บไซต์
  4. คุณตกลงที่จะใช้งานเว็บไซต์และมีส่วนร่วมในโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและคุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานและการสื่อสารของคุณบนเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะไม่โพสต์หรือส่งต่อเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นการละเมิด หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข่มขู่ น่ารังเกียจ หรือเป็นที่น่ากังขา รวมถึงเนื้อหาใดๆ ที่ส่งเสริมการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำที่จะส่งเสริมความรับผิดทางแพ่ง การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงที่จะไม่ใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะที่จะรบกวนการดำเนินงานตามปกติหรือละเมิดการใช้งานเว็บไซต์ของผู้อื่น

   คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึงเว็บไซต์ด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากอินเทอร์เฟซที่เรามีให้ ห้ามแสดงหรือใช้งานเว็บไซต์ หรือข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นเฟรมหรือด้วยวิธีการที่คล้ายกันบนเว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราก่อน ลิงก์ใดๆ ที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

   เราไม่รับรองว่าเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ที่อธิบายหรือนำเสนอบนเว็บไซต์มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในเขตอำนาจศาลนอกสหรัฐอเมริกา หรือรับรองว่าข้อตกลงนี้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศอื่นใด ผู้ใช้งานเว็บไซต์นอกสหรัฐอเมริกาจะต้องใช้งานเว็บไซต์ด้วยความเข้าใจและความรับผิดชอบของตนเองและจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบในขณะที่ซื้อผลิตภัณฑ์ว่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศของตนและโดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องหรือไม่ คุณตกลงที่จะไม่เข้าใช้งานเว็บไซต์จากสถานที่หรือพื้นที่ใดๆ ที่เนื้อหาของเว็บไซต์ผิดกฎหมายและคุณต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

   คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของ iHerb ได้หากคุณอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาหรือการคว่ำบาตรที่สอดคล้องกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่กำหนดโดยรัฐบาลของประเทศที่คุณกำลังเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการของ iHerb คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านการส่งออกและการส่งออกซ้ำของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดที่อาจมีผลกับสินค้า

  5. การยุติหรือการระงับข้อตกลง
  6. ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าเราหรือคุณจะยกเลิกข้อตกลงนี้ โดยเราอาจระงับหรือยุติข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ คุณสามารถยุติข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อโดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า และยุติการใช้งานเว็บไซต์และโปรแกรม Rewards,โปรแกรมการรีวิว และ Autoship & Save ทั้งหมด เมื่อเราหรือคุณทำการยุติ คุณจะต้องทำลายเนื้อหาทั้งหมดที่ได้รับจากเว็บไซต์รวมถึงสำเนาทั้งหมดของเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าเนื้อหานั้นจะทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้หรือไม่ก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ชั่วคราวหรือถาวรโดยแจ้งให้คุณทราบ

  7. การยกเลิกบัญชี
  8. เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีหากคำสั่งซื้อของคุณถือเป็นการฉ้อโกงหรือการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตถูกโต้แย้ง คุณยอมรับว่าเราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการกระทำใดๆ ที่เราเชื่อว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ กฎหมาย หรือข้อกำหนด หรือเป็นเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รายอื่น หรือเรา หรือบริษัทในเครือของเรา

   สิ่งต่อไปนี้จะยังคงมีผลอยู่ต่อไปหลังจากที่เราหรือคุณยุติข้อตกลง: ข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว การปฏิเสธความรับผิด การเป็นโมฆะบางส่วน การตีความ และเบ็ดเตล็ด

  9. Google Maps/Google Earth
  10. เว็บไซต์บางส่วนใช้บริการแผนที่ Google Maps/Google Earth การใช้งาน Google Maps/Google Earth ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google Maps/Google Earth และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

 6. ราคา

  สำหรับสินค้าที่ขายโดย iHerb เราไม่สามารถยืนยันราคาของสินค้าได้จนกว่าคุณจะสั่งซื้อ แม้เราจะมีการกวดขันอย่างเต็มที่ แต่สินค้าบางส่วนในแคตตาล็อกของเราอาจมีการกำหนดราคาที่ไม่ถูกต้อง ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ หากราคาที่ถูกต้องของสินค้าที่ขายโดย iHerb สูงกว่าราคาที่ระบุไว้ เราจะติดต่อคุณเพื่อขอคำแนะนำก่อนจัดส่งหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณและแจ้งให้ทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวตามดุลยพินิจของเรา

 7. เนื้อหาและการปฏิบัติของผู้ใช้

  แนวทางเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นรวมอยู่ในข้อตกลงนี้แล้ว เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่มีผลผูกพันของข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นทั้งหมดควรเป็นไปตามหลักปฏิบัติในข้อตกลงนี้ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น รวมถึงรีวิวผลิตภัณฑ์ สะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นที่แสดงโดยผู้ร่วมให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ของ iHerb โดย iHerb ไม่ยืนยันหรือรับรองคำกล่าวอ้างใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในรีวิว คำแถลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ได้รับการประเมินโดย FDA และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัย บำบัดรักษา หรือป้องกันโรคหรือภาวะสุขภาพใดๆ

 8. ความเป็นส่วนตัว

  การยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ถือเป็นการยืนยันว่าคุณเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ iHerb หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำกับข้อมูลของคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ iHerb

 9. ความยินยอมในการสื่อสาร

  คุณยินยอมที่จะรับข้อความ SMS (รวมถึงข้อความ) เกี่ยวกับข้อมูลหรือคำถามเกี่ยวกับบัญชีและ/หรือคำสั่งซื้อของคุณจากเราโดยมีปลายทางเป็นหมายเลขที่คุณให้ไว้กับเรา

  คุณยังสามารถเลือกที่จะรับข้อความ SMS ทางการตลาดและส่งเสริมการขาย (รวมถึงข้อความ) จากเรา คุณสามารถซื้อสินค้าและบริการได้โดยไม่ต้องให้ความยินยอมรับข้อความ SMS ทางการตลาดและส่งเสริมการขาย หากคุณเลือกที่จะรับข้อความทางการตลาดในรูปแบบ SMS เราจะส่ง SMS เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ อาจมีค่าบริการข้อความและอินเทอร์เน็ตและความถี่ของข้อความอาจแตกต่างกันไป ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการส่งข้อความ

  คุณรับรองว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้ไว้กับเราเป็นหมายเลขติดต่อของคุณ ไม่ใช่ของบุคคลอื่น คุณรับรองว่าคุณได้รับอนุญาตให้รับสายและข้อความผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้ไว้กับเรา คุณตกลงที่จะแจ้งเตือนเราทันทีเมื่อใดก็ตามที่คุณหยุดใช้หมายเลขโทรศัพท์นี้ iHerb อาจใช้วิธีการสื่อสารดังที่กล่าวไว้ในส่วนนี้แม้วิธีนี้จะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่คุณต้องเป็นผู้แบกรับเพื่อรับข้อความ อีเมล หรือวิธีการอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

  คุณสามารถหยุดรับข้อความ SMS (รวมถึงข้อความ) ได้ทุกเมื่อโดยส่งข้อความ “STOP” ตอบกลับข้อความที่คุณได้รับจากเรา แล้วเราจะส่งข้อความยืนยันตัวเลือกของคุณ หากคุณต้องการเริ่มรับข้อความอีกครั้ง ให้ลงทะเบียนเช่นเดียวกับครั้งแรก หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดส่งข้อความ “HELP” ตอบกลับข้อความที่คุณได้รับจากเราหรือส่งอีเมลมาที่ [email protected] อาจมีค่าบริการข้อความและอินเทอร์เน็ตและความถี่ของข้อความอาจแตกต่างกันไป ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการส่งข้อความ

  สำหรับการสนับสนุนลูกค้า โปรดไปที่หน้าการสนับสนุนลูกค้าของเรา

 10. โปรแกรม

  การเข้าร่วมโปรแกรมของคุณเป็นไปโดยสมัครใจและมีผลจนกว่า iHerb หรือคุณจะเป็นผู้ยุติ

  โปรแกรม iHerb Rewards

  ระยะเวลาโปรแกรม Rewards

  โปรแกรม Rewards ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและการเข้าร่วมจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้ (“ระยะเวลาโปรแกรม Rewards”)

  คุณสมบัติ

  โปรแกรม Rewards เปิดให้เฉพาะลูกค้า iHerb ที่มีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปี ณ เวลาที่เข้าร่วม และให้ถือว่าเป็นโมฆะหากกฎหมายห้ามหรือจำกัดการสมัครเข้าร่วม การเข้าร่วมในโปรแกรม Rewards รวมทั้งการใช้ลิงก์ Rewards และโค้ด Rewards ของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อแม้ และการตัดสินใจและการตีความของ iHerb จะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Rewards หากคุณเป็นธุรกิจหรือผู้เผยแพร่โฆษณา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์คูปอง เว็บไซต์ดีล เว็บไซต์แคชแบ็ค เว็บไซต์เนื้อหา เครื่องมือเปรียบเทียบการช้อปปิ้งออนไลน์ ฯลฯ) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและเงื่อนไขการใช้งานในส่วนโปรแกรมตัวแทนขายของ iHerb

  ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม Rewards

  ภายใต้ข้อกำหนดคุณสมบัติข้างต้น คุณสามารถเข้าร่วมในโปรแกรม Rewards ได้เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายบนเว็บไซต์ เมื่อคุณดำเนินการสั่งซื้อครั้งแรกสำเร็จ คุณจะได้เข้าร่วมโปรแกรม Rewards นี้และถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมในโปรแกรม Rewards เพื่อรับเครดิตไปใช้กับการซื้อสินค้าจาก iHerb ในอนาคต (“เครดิต Rewards”)

  เครดิต Rewards ที่ได้รับภายใต้โปรแกรม Rewards นี้สามารถใช้ได้โดยตัวคุณเองเท่านั้นสำหรับการซื้อสินค้าในอนาคตบนเว็บไซต์หรือสามารถแลกเป็นเงินสด (ตัวเลือกแลกรับเงินสดมีให้ใช้งานในบางประเทศ โปรดดูรายละเอียดในส่วนการแลกรับเงินสดจากเครดิต Rewards ด้านล่าง) ได้หลังจากเครดิตถึงเกณฑ์ที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Rewards

  เมื่อลงทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับลิงก์เฉพาะ (“ลิงก์ Rewards”) รวมทั้งโค้ดพิเศษ (“โค้ด Rewards”) โดยทั้งลิงก์ Rewards และโค้ด Rewards จะเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ

  คุณสามารถรับเครดิต Rewards ได้เมื่อลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่คุณแนะนำมายัง iHerb (“ลูกค้าแนะนำ”) ทำการสั่งซื้อที่เข้าเกณฑ์โดยใช้ลิงก์ Rewards หรือโค้ด Rewards ของคุณ

  นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับ Rewards จากการโพสต์รีวิวที่มีสิทธิ์และรีวิวและคำตอบของคุณได้การโหวตว่า "เป็นประโยชน์"

  การรับเครดิต Rewards

  คุณสามารถแนะนำลูกค้าผ่านลิงก์ Rewards ของคุณได้โดย:

  1. ไปที่ผลิตภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบ หน้าหมวดหมู่ หรือสร้างรถเข็นสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบ จากนั้นคลิกปุ่ม "แชร์" ที่มุมขวาบนเพื่อแชร์ลิงก์ Rewards ของคุณ
  2. หรือไปที่ประวัติการสั่งซื้อแล้วคลิกปุ่ม "แชร์" สำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการเพื่อแชร์ลิงก์กับผู้อื่น

  คุณยังจะได้รับเครดิต Rewards หากลูกค้าแนะนำป้อนโค้ด Rewards ของคุณในขั้นตอนการชำระเงิน

  เมื่อลูกค้าแนะนำคลิกที่ลิงก์ Rewards ของคุณ พวกเขาจะมีเวลาเจ็ด (7) วันเพื่อดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถรับเครดิต Rewards สำหรับคำสั่งซื้อที่เข้าเกณฑ์ซึ่งจะถูกเพิ่มไปยังบัญชีของคุณตามส่วนข้อมูลการบัญชีและการชำระเงินของโปรแกรม Rewards ที่ระบุไว้ด้านล่าง

  คุณจะได้รับ (i) ค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นต์ (5%) ในรูปแบบเครดิต Rewards จากการสั่งซื้อแต่ละครั้งของลูกค้าเก่าหรือ (ii) เครดิต Rewards มูลค่าห้าดอลลาร์สหรัฐ ($5) สำหรับคำสั่งซื้อจากการแนะนำแต่ละรายการที่ลูกค้าใหม่สร้างขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับเครดิตเป็นเปอร์เซ็นต์หรือดอลลาร์เพิ่มเติมในกรณีที่ iHerb ตัดสินใจดำเนินโปรแกรมส่งเสริมการขายพิเศษเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ iHerb แต่เพียงผู้เดียว Super Rewards ถือเป็นหนึ่งในโปรแกรมส่งเสริมการขายพิเศษที่เราดำเนินการเป็นระยะๆ ทำให้คุณมีโอกาสเพิ่มเติมในการรับเครดิต Rewards มากยิ่งขึ้น ตรวจสอบหน้า Super Rewards ของเราเพื่อดูข้อเสนอล่าสุด

  คุณยังจะได้รับเครดิต Rewards จากการเขียนรีวิวผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ซื้อและใช้เมื่อใดก็ตามหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 ข้อเสนอเครดิต Rewrads ของ iHerb สำหรับลูกค้าที่โพสต์รีวิวมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นที่จริงใจ โปร่งใส และตรงไปตรงมาจากประสบการณ์จริงที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ทั้งความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบ

  รีวิวที่มีสิทธิ์

  หากต้องการจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิต Rewards รีวิวของคุณต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้: (i) คุณต้องเคยซื้อผลิตภัณฑ์จาก iHerb มาก่อน (ii) การซื้อของคุณต้องเกิดขึ้นหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 และ (iii) รีวิวของคุณต้องเป็นไปตามแนวทางเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของ iHerb (“แนวทางเกี่ยวกับ UGC”) โดยเนื้อหาปลอมโดยเจตนา เนื้อหาที่คัดลอกหรือถูกขโมยมา รีวิวนอกประเด็น สำนวนการเขียนที่หมิ่นประมาท การโจมตีส่วนบุคคล และเนื้อหาที่ไม่จำเป็นหรือไม่ถูกต้องล้วนเป็นการละเมิดแนวทางเกี่ยวกับ UGC ของเรา

  การรับ Rewards สำหรับรีวิวที่มีสิทธิ์

  คุณจะได้รับเครดิต Rewards มูลค่า $1.00 (หนึ่งดอลลาร์) เป็นเครดิต Rewards ที่รอดำเนินการสำหรับรีวิวที่ได้รับอนุมัติและมีสิทธิ์แต่ละรายการที่คุณส่ง ไม่ว่ารีวิวนั้นจะเป็นรีวิวเชิงบวกหรือเชิงลบ การอนุมัติรีวิวและการจ่าย Rewards จะใช้เวลา 48 ชั่วโมงหลังจากที่คุณส่งรีวิวแต่ละครั้ง และคุณสามารถโพสต์รีวิวได้หนึ่งรายการต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์เท่านั้น เครดิต Rewards ที่ได้รับทั้งหมดจะอยู่ในสถานะรอดำเนินการเป็นเวลาสามสิบห้า (35) วันหลังจากวันที่ทำธุรกรรมก่อนที่จะพร้อมใช้งาน คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีวิวและเครดิต Rewards ได้ในคำถามที่พบบ่อย

  นอกจากนี้ ลูกค้าที่โพสต์รีวิวจะได้รับเครดิต Rewards $0.10 (สิบเซนต์) เป็นเครดิต Rewards ที่รอดำเนินการสำหรับการโหวตว่าเป็นประโยชน์แต่ละครั้งที่รีวิวที่มีสิทธิ์ของตนได้รับจากลูกค้ารายอื่น สูงสุดถึง $100 ในรูปแบบเครดิต Rewards ต่อรีวิวที่มีสิทธิ์ เครดิต Rewards ที่ได้รับทั้งหมดจะอยู่ในสถานะรอดำเนินการเป็นเวลาสามสิบห้า (35) วันหลังจากวันที่ทำธุรกรรมก่อนที่จะพร้อมใช้งาน

  เกณฑ์ในการโหวต

  ลูกค้า iHerb ที่ซื้อสินค้าจาก iHerb อย่างน้อยหนึ่งครั้งจะมีสิทธิ์โหวตว่ารีวิวเป็นประโยชน์หรือไม่ การโหวตว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ทำได้โดยการคลิกที่ไอคอนยกนิ้วโป้งขึ้น (สำหรับรีวิวที่เป็นประโยชน์) หรือชี้นิ้วโป้งลง (สำหรับรีวิวที่ไม่เป็นประโยชน์) ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของแต่ละรีวิว iHerb จะมอบเครดิต Rewards ให้กับลูกค้าที่ได้รับการโหวตว่าเป็นประโยชน์สำหรับรีวิวที่มีสิทธิ์ที่พวกเขาโพสต์เพื่อกระตุ้นให้เกิดรีวิวที่ตรงไปตรงมา จริงใจ เรียบเรียงได้เป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ารายอื่นๆ ของ iHerb ไม่ว่าจะเป็นรีวิวเชิงบวกหรือเชิงลบ

  การโหวตว่าเป็นประโยชน์ที่มีสิทธิ์รับ Rewards จากรีวิว

  ลูกค้าสามารถโหวตรีวิวได้มากเท่าที่ต้องการในแต่ละวัน แต่สามารถโหวตได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งรีวิว อย่างไรก็ตาม เฉพาะการโหวตว่าเป็นประโยชน์ 5 รายการแรกที่ลูกค้าโหวตในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์รับเครดิต Rewards โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคำถามที่พบบ่อย คุณจะไม่ได้รับเครดิต Rewards จากการโหวตว่าเป็นประโยชน์ให้กับรีวิวของคุณเอง เฉพาะการโหวตว่าเป็นประโยชน์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 เป็นต้นไปเท่านั้นที่จะมีผลกับโปรแกรมนี้

  คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเครดิต Rewards จากการโหวตว่ารีวิวเป็นประโยชน์ได้ในคำถามที่พบบ่อย

  สุดท้าย ลูกค้าที่โพสต์คำตอบที่มีสิทธิ์สำหรับคำถามที่ลูกค้ารายอื่นส่งมาบนเว็บไซต์ของ iHerb จะได้รับเครดิต Rewards มูลค่า $0.10 (สิบเซ็นต์) สำหรับการโหวตว่าเป็นประโยชน์ที่แต่ละคำตอบที่มีสิทธิ์ได้รับ โดยแต่ละคำตอบสามารถได้รับเครดิต Rewards ได้สูงสุด $100

  คำตอบที่มีสิทธิ์

  คำตอบของคุณต้องเป็นไปตามแนวทางเกี่ยวกับ UGC ของ iHerb จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิต Rewards

  เกณฑ์ในการโหวต

  ลูกค้า iHerb ที่ซื้อสินค้าจาก iHerb อย่างน้อยหนึ่งครั้งจะมีสิทธิ์โหวตว่าคำตอบเป็นประโยชน์หรือไม่ การโหวตว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ทำได้โดยการคลิกที่ช่อง "ใช่" (สำหรับคำตอบที่เป็นประโยชน์) หรือช่อง "ไม่" (สำหรับคำตอบที่ไม่เป็นประโยชน์) ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของคำตอบแต่ละข้อ iHerb จะมอบเครดิต Rewards ให้กับลูกค้าที่ได้รับการโหวตว่าเป็นประโยชน์สำหรับรีวิวที่มีสิทธิ์ที่พวกเขาโพสต์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเขียนคำตอบที่ตรงไปตรงมา จริงใจ เรียบเรียงได้เป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ารายอื่นๆ ของ iHerb ไม่ว่าจะเป็นคำตอบเชิงบวกหรือเชิงลบ

  การโหวตว่าเป็นประโยชน์ที่มีสิทธิ์รับ Rewards จากรีวิว

  ลูกค้าสามารถโหวตคำตอบได้มากเท่าที่ต้องการในแต่ละวัน แต่สามารถโหวตได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคำตอบ อย่างไรก็ตาม เฉพาะการโหวตว่าเป็นประโยชน์ 5 รายการแรกที่ลูกค้าโหวตในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์รับเครดิต Rewards โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคำถามที่พบบ่อย คุณจะไม่ได้รับเครดิต Rewards จากการโหวตว่าเป็นประโยชน์ให้กับคำตอบของคุณเอง เฉพาะการโหวตว่าเป็นประโยชน์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 เป็นต้นไปเท่านั้นที่จะมีผลกับโปรแกรมนี้

  คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโหวตว่าคำตอบเป็นประโยชน์และเครดิต Rewards ได้ในคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้

  สามารถใช้เครดิต Rewards ทำอะไรได้บ้าง

  iHerb มอบความยืดหยุ่นให้กับคุณโดยมีวิธีให้คุณใช้เครดิต Rewards ได้หลายวิธี ระบบจะนำเครดิต Rewards ของคุณไปใช้กับคำสั่งซื้อในอนาคตของคุณโดยอัตโนมัติและจะปรากฏในรถเข็นสินค้าเมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชี iHerb ของคุณ หากคุณมีเครดิต Rewards เหลืออยู่ในช่วงสิ้นเดือนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะแลกรับเงินสดได้ (ตัวเลือกแลกรับเงินสดมีให้ใช้งานในบางประเทศ โปรดดูรายละเอียดในส่วนการแลกรับเงินสดจากเครดิต Rewards ด้านล่าง) โดยคุณต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีที่เกี่ยวข้องกับเครดิต Rewards ที่ถูกแลกเป็นเงินสด คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการแลกรับเงินสดได้ในคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Rewards เครดิต Rewards ไม่สามารถใช้กับค่าขนส่ง ภาษีการขาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันได้

  ไม่มีการจำกัดจำนวนเครดิต Rewards ที่คุณสามารถรับได้ตามข้อจำกัดด้านล่าง แต่คุณสามารถใช้บัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีสำหรับแต่ละบุคคล และบัญชีลูกค้าไม่เกิน 5 บัญชีสำหรับแต่ละครอบครัวเท่านั้นเพื่อเข้าร่วมในโปรแกรม Rewards นี้

  iHerb จะติดตามคำสั่งซื้อที่เข้าเกณฑ์ภายใต้โปรแกรม Rewards นี้ และอาจทำให้คำสั่งซื้อที่ถูกติดตามเหล่านั้นพร้อมจัดส่งสำหรับคุณเป็นเวลานานถึงสาม (3) เดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  iHerb จะติดตามข้อมูลกลับไปยังลิงก์ Rewards หรือโค้ด Rewards ล่าสุดที่ถูกใช้เมื่อมีการสรุปคำสั่งซื้อให้กับลูกค้าแนะนำเพื่อเป็นการระบุตัวผู้เข้าร่วมที่จะได้รับเครดิต Rewards สำหรับคำสั่งซื้อที่เข้าเกณฑ์แต่ละรายการของลูกค้าแนะนำ

  iHerb ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดชั่วคราวหรือบล็อกการเข้าร่วมโปรแกรม Rewards รวมทั้งลดหรือปรับเปลี่ยนเครดิต Rewards ใดๆ หาก iHerb พิจารณาตามดุลยพินิจแล้วว่าผู้เข้าร่วมละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้หรือกำลังใช้โปรแกรม Rewards ของ iHerb ในทางที่ผิด บัญชีที่ถูกหยุดชั่วคราวจะไม่สามารถใช้หรือรับเครดิต Rewards ได้ หากบัญชีของคุณถูกบล็อก ลิงก์ Rewards และโค้ด Rewards ของคุณจะไม่ได้รับเครดิต Rewards และเครดิต Rewards ที่รอดำเนินการและที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกปรับเป็นศูนย์

  ข้อมูลการบัญชีและการชำระเงินของโปรแกรม Rewards

  จำนวนเงินจริงที่เครดิต Rewards ที่ได้รับจากการแนะนำลูกค้าจะคำนวณจากค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นต์ (5%) จากคำสั่งซื้อแต่ละรายการของลูกค้าเก่าหรือห้าดอลลาร์สหรัฐ ($5) จากคำสั่งซื้อแต่ละรายการของลูกค้าใหม่ บวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมของยอดการซื้อสุทธิของผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์จากข้อเสนอ Super Rewards ของเราที่ลูกค้าแนะนำเป็นผู้สั่งซื้อ

  โดยทั่วไปเครดิต Rewards ที่ได้รับจากการซื้อผ่านการแนะนำจะถูกเพิ่มลงในบัญชีของคุณภายในสามสิบห้า (35) วันหลังจากลูกค้าแนะนำเสร็จสิ้นธุรกรรมที่เข้าเกณฑ์ (“เครดิตที่รอดำเนินการ”) ช่วงเวลานี้มีขึ้นเพื่อจัดการกับคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน ปัญหาเกี่ยวกับแคชแบ็ค หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังระยะเวลา 35 วันที่กล่าวไปข้างต้นสำหรับเครดิต Rewards ที่ได้รับจากการซื้อผ่านการแนะนำ เครดิตที่รอดำเนินการจะพร้อมใช้งานในบัญชีของคุณเพื่อที่จะนำไปใช้กับการซื้อในอนาคต (“เครดิตที่ใช้ได้”)

  เครดิต Rewards ใดๆ ที่ได้รับจากการส่งรีวิวที่มีสิทธิ์และได้รับอนุมัติจะถูกเพิ่มลงในบัญชีของคุณเป็นเครดิต Rewards ที่รอดำเนินการ 48 ชั่วโมงหลังจากรีวิวที่มีสิทธิ์ดังกล่าวได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการและโพสต์ลงบนเว็บไซต์ จากนั้นเครดิต Rewards มูลค่า $1 จากการส่งรีวิวที่มีสิทธิ์แต่ละครั้งจะอยู่ในสถานะรอดำเนินการในบัญชีของคุณเป็นเวลาสามสิบห้า (35) วันก่อนที่จะพร้อมนำไปใช้กับการซื้อในอนาคต

  โดยทั่วไปเครดิต Rewards ที่ได้รับจากการได้รับการโหวตว่าเป็นประโยชน์ที่มีสิทธิ์จะถูกเพิ่มลงในบัญชีของคุณเป็น "เครดิต Rewards ที่รอดำเนินการ" ภายในวันเดียวกัน หลังจากได้รับการโหวตว่าเป็นประโยชน์ที่มีสิทธิ์แล้ว เครดิต Rewards จะอยู่ในสถานะรอดำเนินการในบัญชีของคุณเป็นเวลาสามสิบห้า (35) วันก่อนที่จะพร้อมนำไปใช้กับการซื้อในอนาคต

  เครดิตที่ใช้ได้จะหมดอายุภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วันหลังจากที่ถูกเพิ่มลงในบัญชีของคุณ โดยระยะเวลาหมดอายุจะรีเซ็ตเมื่อคุณได้รับเครดิต Rewards ใหม่ในช่วงเวลานี้

  เมื่อมีการใช้เครดิตที่ใช้ได้ จำนวนเงินนั้นจะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ (“เครดิตที่ใช้ไป”)

  เครดิตที่รอดำเนินการหรือเครดิตที่ใช้ได้อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่ลูกค้าแนะนำส่งคืนหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อที่ดำเนินการก่อนหน้านี้ (“เครดิตที่ถูกยกเลิก”) เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือเพื่อทำการแก้ไข

  การแลกรับเงินสดจากเครดิต Rewards

  หากคุณมีเครดิตสะสมเท่ากับหรือเกินเกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสามารถเลือกที่จะแลกเครดิต Rewards เป็นเงินสดและรับเงินรางวัลได้หากมีสิทธิ์ iHerb ร่วมมือกับ Hyperwallet (ดำเนินการโดย PayPal) สำหรับการแลกเครดิต Rewards คุณสามารถแลกรับเงินสดจากเครดิต Rewards ได้ในกรณีที่ Hyperwallet รองรับประเทศของคุณเท่านั้น แต่หาก Hyperwallet ไม่รองรับประเทศของคุณ คุณก็ไม่มีสิทธิ์แลกเครดิต Rewards เป็นเงินสด โปรดดูรายชื่อประเทศที่ Hyperwallet รองรับในปัจจุบันในคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Rewards เงินรางวัลจะถูกจ่ายออกมาภายในสิบห้า (15) วันทำการหลังจากผู้เข้าร่วมเลือกที่จะแลก Rewards เป็นเงินสด เครดิต Rewards ใดๆ ในบัญชีของผู้เข้าร่วมที่ต่ำกว่าเกณฑ์แลกรับเงินสดที่กำหนดจะถูกทบไปยังเดือนถัดไปตามข้อกำหนดข้างต้น

  ข้อมูลภาษี

  คุณจะต้องเป็นผู้แบกรับภาระทางภาษีใดๆ ที่เกิดจากเครดิต Rewards ที่คุณสะสมภายใต้โปรแกรม Rewards เมื่อคุณสะสมเครดิตเป็นมูลค่าได้หกร้อยดอลลาร์ ($600) หรือมากกว่าภายในหนึ่งปีในสหรัฐอเมริกา iHerb มีหน้าที่ตามกฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาในการเก็บข้อมูลภาษีจากผู้เข้าร่วมโปรแกรม Rewards ที่เป็นพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา (W-9) และจากผู้เข้าร่วมโปรแกรม Rewards ที่ไม่ใช่พลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา แต่มีธุรกิจที่ต้องเสียภาษีในสหรัฐอเมริกา (W8-ECI) เมื่อสร้างบัญชีกับ Hyperwallet (ดำเนินการโดย PayPal) ซึ่งเป็นพันธมิตรของ iHerb ผู้ใช้จะถูกขอให้ส่งแบบฟอร์มภาษีที่ถูกต้อง หาก iHerb เชื่อว่าคุณเป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรม Rewards ซึ่ง iHerb มีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลภาษีและคุณไม่ได้ให้ข้อมูลนี้เมื่อมีการร้องขอ iHerb ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการแลกรับเงินสดจากเครดิต Rewards จนกว่าคุณจะให้ข้อมูลนี้หรือตอบกลับ iHerb ว่าคุณไม่ใช่บุคคลที่ iHerb ต้องเก็บข้อมูลภาษี พลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข้อมูลภาษีได้บน Hyperwallet (ดำเนินการโดย PayPal)

  แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาและไม่ได้มีภาระทางภาษีใดๆ ในสหรัฐอเมริกา แต่คุณยังคงต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีที่เกี่ยวข้องในประเทศบ้านเกิดสำหรับเครดิต Rewards ที่คุณแลกเป็นเงินสด การพิจารณาว่าภาษีใดบ้างที่มีผลต่อเงินรางวัลที่คุณได้รับถือเป็นหน้าที่ของคุณ รวมทั้งการรวบรวม รายงาน และนำส่งภาษีที่ถูกต้องไปยังหน่วยงานด้านภาษีที่เหมาะสมก็ล้วนเป็นหน้าที่ของคุณทั้งสิ้น

  ข้อจำกัดทั่วไปของโปรแกรม Rewards

  ผู้เข้าร่วมโปรแกรม Rewards ของ iHerb ทุกราย จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และนโยบายของ iHerb ที่ควบคุมการใช้โปรแกรม รวมถึงหลักปฏิบัติ การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และหลักปฏิบัติที่รวมไว้อาจส่งผลให้บัญชีโปรแกรม Rewards ถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกบล็อก

  iHerb ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเครดิต Rewards หากพิจารณาแล้วว่าเครดิต Rewards ดังกล่าวถูกเพิ่มลงในบัญชีของคุณอย่างไม่ถูกต้อง หรือได้รับโดยไม่สุจริตหรือโดยการละเมิดข้อตกลงนี้ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เครดิต Rewards ไม่สามารถขาย โอน หรือมอบหมายได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

  บัญชีทั้งหมดต้องเป็นชื่อของบุคคลที่มีชีวิต ไม่ใช่ชื่อของธุรกิจ

  iHerb ไม่รับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความล่าช้า การละเว้น ความไม่สอดคล้อง หรือข้อผิดพลาดในการคำนวณและการให้เครดิตของเครดิต Rewards การตัดสินใจของ iHerb ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Rewards รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้อที่เข้าเกณฑ์ เครดิต Rewards ที่ได้รับ และยอดคงเหลือในบัญชีเครดิต Rewards ถือเป็นที่สิ้นสุด มีผลผูกพัน และไม่สามารถอุทธรณ์ได้ทุกกรณี

  หากคุณสร้างบัญชีหลายบัญชีหรือพยายามเข้าร่วมในโปรแกรม Rewards โดยใช้ข้อมูลประจำตัวหลายชุด iHerb อาจตัดสิทธิ์คุณตามดุลยพินิจของ iHerb เองและทำให้บัญชีดังกล่าวหรือทั้งหมดเป็นโมฆะ เครดิต Rewards ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

  iHerb ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ ก็ตามที่ดำเนินการบนเว็บไซต์ตามข้อตกลงนี้

  ไม่อนุญาตให้คุณมีส่วนร่วมในการโฆษณาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบใดๆ เนื่องจากโปรแกรม Rewards นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ห้ามวางลิงก์ Rewards และโค้ด Rewards บนเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ดีลลดราคาหรือเว็บไซต์คูปอง, eBay, Amazon ฯลฯ ) โดยเด็ดขาด การทำเช่นนี้จะทำให้บัญชีและเงินของคุณถูกบล็อก

  นอกจากนี้ คุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการแนะนำซึ่งกันและกันใดๆ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อละเมิดและขัดขวางการดำเนินงานตามปกติของโปรแกรม Rewards

  ข้อจำกัดการส่งเสริมการขายทั่วไป

  คุณสามารถแบ่งปันรีวิว iHerb ของคุณหรือหน้า My iHerb รวมทั้งลิงก์ iHerb Rewards ของคุณบนบล็อกส่วนตัว เว็บไซต์ หรือในบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัว (เช่น Facebook, Twitter และ VK) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม โปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณต้องไม่มีอวาตาร์หรือเนื้อหาอื่นใดที่สามารถตีความได้ว่าได้รับการจัดการ รับรอง หรืออนุมัติโดย iHerb และไม่มีส่วนใดของชื่อผู้ใช้ของคุณที่สามารถรวม มี หรืออ้างถึงคำว่า "iHerb" ได้ ในทางกลับกัน คุณไม่สามารถใช้หรืออ้างอิงโค้ด Rewards ของคุณในชื่อผู้ใช้บัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัว, URL ของโซเชียลมีเดีย หรือหน้าโปรไฟล์ iHerb ของคุณ เราไม่อนุญาตให้โพสต์ลิงก์ Rewards และโค้ด Rewards ของคุณในบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ iHerb หรือเว็บไซต์ iHerb (รีวิว, คำถามและคำตอบ, My iHerb ฯลฯ ) เพื่อพยายามสร้างเครดิต Rewards นอกจากนี้ เรายังไม่อนุญาตให้โพสต์ความคิดเห็นใดๆ บนบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ iHerb หรือเว็บไซต์ของ iHerb ที่ดูเหมือนจะส่งเสริมหรือพยายามเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังลิงก์หรือหน้าเว็บอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ บัญชีโซเชียลมีเดีย บล็อก หรือฟอรัม) ที่แสดงหรือแจกจ่ายลิงก์ Rewards หรือโค้ด Rewards ของคุณ

  บล็อก เว็บไซต์ หรือหน้าโซเชียลมีเดียของคุณต้องไม่คล้ายกันกับเว็บไซต์ของ iHerb หรือมีเนื้อหาใดๆ ที่อาจบ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องกับ iHerb เนื้อหาใดๆ ที่คุณเลือกโพสต์ในบัญชีส่วนตัวถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว และ iHerb จะไม่อ้างสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าว

  คุณสามารถส่งลิงก์ iHerb Rewards ผ่านทางอีเมลโดยใช้อีเมลส่วนตัวของคุณหรือใช้ไอคอน “แชร์” ที่อยู่บนเว็บไซต์ของ iHerb อย่างไรก็ตาม อีเมลดังกล่าวจะต้องไม่สร้างความเข้าใจว่าเป็นอีเมลที่ส่งหรือสนับสนุนโดย iHerb ได้ คุณรับรองว่าคุณจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรืออำนวยความสะดวกในการส่งอีเมลสแปมเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้ร้องขอหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ CAN-SPAM ปี 2003 (15 USC §§ 701 et seq.) ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือกฎหมายอื่นใด และ/หรือข้อกำหนดที่ควบคุมการตลาดทางอีเมลและ/หรือการสื่อสาร

  คุณไม่สามารถซื้อหรือใช้ชื่อโดเมนหรือโดเมนย่อยที่มีคำว่า “iHerb” หรือรูปแบบและการสะกดผิดในชื่อผู้ใช้ ชื่อกลุ่ม หรือตัวระบุใดๆ บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม ตัวอย่างโดเมนดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง www.iherb.sitename.com, www.iherb-sitename.com, www.ayherb.com, www.i-herb.com, www.ay-herb.com หรือ www.ayeherb.com

  คุณไม่สามารถสร้างหรือใช้แอปพลิเคชันฝั่งไคลเอ็นต์ใดๆ (ปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ส่วนขยาย ไฟล์เปิดใช้งาน ฯลฯ ที่ผู้ใช้ปลายทางติดตั้งได้) บนอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจบ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องกับ iHerb นอกจากนี้ หากคุณสร้างแอป แอปดังกล่าวจะต้องไม่ประกอบด้วยและ/หรือใช้ชื่อ โลโก้ แอป หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของ iHerb ในลักษณะใดก็ตาม

  ข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

  1. กิจกรรมส่งเสริมการขายต้องไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง การหมิ่นประมาท การเลือกปฏิบัติ การสื่อถึงเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือมีเนื้อหาที่แนะนำหรือส่งเสริมการกระทำที่ผิดกฎหมาย
  2. คุณต้องไม่เชื่อมโยงเนื้อหาใดๆ หรือเปลี่ยนเส้นทางการเข้าชมไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ iHerb.com (บางส่วนของเว็บไซต์คุณที่ไม่ได้ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของ iHerb อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ได้)
  3. คุณต้องไม่แก้ไข ลบ หรือเพิ่มเนื้อหาหรือข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับโปรโมชั่นในลักษณะใดๆ ที่อาจทำให้ลูกค้าเข้าใจผิด
  4. คุณจะต้องลบสินค้าที่ iHerb ไม่ได้โฆษณาหรือขายอีกต่อไปโดยทันที
  5. คุณจะต้องลบเนื้อหาส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นที่ iHerb ไม่ได้โฆษณาหรือตรวจสอบความถูกต้องโดยทันที
  6. คุณจะต้องไม่ใช้ชื่อหรือคำเปรียบเปรยที่เป็นการบ่งบอกถึงการรับรองหรือการสนับสนุนของบุคคลหรือบริษัท หรือการเชื่อมโยงทางการค้า (เช่น วางเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องไว้ใกล้กับเนื้อหา) กับ iHerb
  7. คุณต้องไม่ใส่ แสดง หรือใช้ลิงก์หรือเนื้อหาที่มีหรือเชื่อมโยงกับไวรัส หรือโค้ดที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตรายบนเว็บไซต์ของคุณ หรือใช้งานแอปพลิเคชันใดๆ ที่ผู้ใช้ไม่ได้อนุญาตโดยเจตนาและโดยชัดแจ้งก่อนที่จะดาวน์โหลด
  8. คุณต้องไม่พยายามเปลี่ยนเส้นทางหรือสกัดกั้นการเข้าชมจากเว็บไซต์ใดๆ ที่เข้าร่วมในโปรแกรม Rewards
  9. คุณไม่สามารถรวม iHerb.com เข้ากับเว็บวิวหรือเว็บเบราว์เซอร์ที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชันบนมือถือ
  10. คุณไม่สามารถใช้หน้าเปลี่ยนผ่าน ป๊อปอัป และ/หรือโฆษณาแบบเป็นชั้นสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายได้
  11. ห้ามมีการสร้างการคลิกหรือการแสดงผลที่ไม่เป็นความจริงเพื่อสร้างเซสชันบน iHerb.com ไม่ว่าจะโดยซอฟต์แวร์หรือไม่ก็ตาม
  12. คุณต้องไม่ใช้ลิงก์ Rewards หรือโค้ด Rewards ของคุณเพื่อสร้างเครดิต Rewards จากการซื้อส่วนตัวของคุณเอง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการขายต่อเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าใดๆ
  13. ไม่อนุญาตให้ใช้ตำแหน่งโฆษณาแบบ "ชำระเงิน" ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย โฆษณาแบบดิสเพลย์ การกำหนดเป้าหมายใหม่ทางโซเชียลมีเดีย ฯลฯ ) และลิงก์เปลี่ยนเส้นทาง การใช้สิ่งที่กล่าวไปอาจส่งผลให้มีการระงับโปรแกรม Rewards ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณและเครดิต Rewards ใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าวจะถูกลดหรือยกเลิก สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ "การค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย" คือโฆษณาที่ซื้อผ่านการเสนอราคาสำหรับคีย์เวิร์ด ข้อความค้นหา หรือการมีส่วนร่วมอื่นๆ ในการประมูลคีย์เวิร์ด เช่น Google, Yahoo, Bing, Yandex, Baidu, Naver หรือเครื่องมือค้นหาอื่นๆ พอร์ทัล บริการโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุน หรือบริการค้นหาหรือแนะนำอื่นๆ หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่มีส่วนร่วมในเครือข่ายของตน
  14. คุณต้องไม่ใช้กลวิธีในการเพิ่มอันดับหน้าเว็บทั่วไปของคุณอย่างไม่เป็นธรรมสำหรับข้อความค้นหา เช่น การใช้วลีบางอย่างในบัญชีของคุณซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “คูปอง iHerb” และ “ส่วนลด iHerb” และเข้าร่วมในกลยุทธ์การใช้ลิงก์ที่มีพฤติกรรมของการกำหนดลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณหรือลิงก์ขาออกจากเว็บไซต์ของคุณ
  15. คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่าง และปกป้อง iHerb และพนักงานจากการฟ้องร้องดำเนินคดี คำขอ บทลงโทษ ค่าปรับ การตัดสิน ค่าใช้จ่าย หรือรายจ่ายอื่นๆ ในระดับที่สมเหตุสมผล (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของคุณในโปรแกรม Rewards (i) อันเป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือ (ii) ซึ่งละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

  การตรวจสอบยืนยันบัญชี

  บัญชีทั้งหมด การซื้อที่เข้าเกณฑ์ และ/หรือเครดิต Rewards อยู่ภายใต้การตรวจสอบตามดุลยพินิจของ iHerb แต่เพียงผู้เดียว iHerb ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเครดิต Rewards เป็นโมฆะและระงับหรือบล็อกบัญชีของคุณจากที่อยู่ IP หรืออุปกรณ์ใดๆ หากตรวจพบหรือสงสัยว่ามีกิจกรรมฉ้อโกงหรือน่าสงสัย ในกรณีที่จำนวนเครดิต Rewards ที่คุณสะสมได้ในบัญชีตามที่ระบุไว้ในบันทึกของคุณและบันทึกภายในของ iHerb ไม่สอดคล้องกัน บันทึกภายในของ iHerb จะเป็นข้อมูลอ้างอิงหลักในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เกิดขึ้น และการตัดสินใจของ iHerb จะถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

  เครดิต Rewards จะไม่สามารถใช้ได้หากเชื่อมโยงกับบัญชีของผู้เข้าร่วมใดๆ ที่ถือเป็นโมฆะเนื่องมาจากการละเมิดข้อกำหนดใดๆ ที่มีอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานหรือหลักปฏิบัติเหล่านี้

  iHerb จะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลถึงคุณเมื่อมีการปรับเครดิต Rewards ของคุณเป็นโมฆะและ/หรือเมื่อบัญชีของคุณถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกบล็อก หากคุณได้เลือกรับการแจ้งเตือนและการสื่อสารเกี่ยวกับ Rewards ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ในหน้าการตั้งค่าการสื่อสารของคุณ

  การสิ้นสุดโปรแกรม Rewards

  ในกรณีที่โปรแกรม Rewards นี้สิ้นสุดลงและคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน iHerb จะแจกจ่ายเครดิต Rewards ให้กับคุณตามดุลยพินิจของ iHerb ไม่ว่าจะในรูปแบบเครดิต Rewards เพื่อให้ใช้กับการซื้อบนเว็บไซต์หรือเช็ค การแจกจ่ายดังกล่าวจะมีมูลค่าสูงสุดเป็นเครดิต Rewards ยอดรวมกันไม่เกินสาม (3) เดือน โดยคำนวณจากเครดิต Rewards ของเดือนก่อนหน้าเดือนที่โปรแกรม Rewards จะสิ้นสุดลง

  iHerb อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกำหนดข้อจำกัดในโปรแกรม Rewards นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมิได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งข้างต้น iHerb จะไม่มีความรับผิดหรือภาระผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการสมัครโปรแกรม Rewards นี้และการตัดสินใจใดๆ ที่ iHerb ดำเนินการเกี่ยวกับเครดิต Rewards ของคุณ

  โปรแกรม Autoship & Save ของ iHerb ("Autoship & Save")

  เฉพาะลูกค้าในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วม Autoship & Save ของ iHerb การสั่งซื้อผ่าน Autoship & Save แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อจำกัด และข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอ่านข้อมูลในส่วนนี้อย่างละเอียด

  สิทธิประโยชน์

  สิทธิประโยชน์ของ Autoship & Save ที่กล่าวถึงในหน้าคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Autoship & Save เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ iHerb ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของ Autoship & Save รวมถึงยอดส่วนลด และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดยอดส่วนลดได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ iHerb แต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลกับคำสั่งซื้อในอนาคต รวมถึงการสมัครเข้าร่วมในปัจจุบัน

  รายละเอียดข้อเสนอบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ เวลาที่คุณได้รับสินค้า (เช่น ราคา ภาษี ความพร้อมจำหน่าย ค่าจัดส่ง และผู้ขาย)

  การสมัครเข้าร่วม Autoship & Save ของคุณจะสร้างคำสั่งซื้อใหม่โดยอัตโนมัติตามกำหนดการจัดส่งที่คุณเลือก จนกว่าคุณจะยกเลิก

  เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราในการยุติการสมัครเข้าร่วมของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเราทำเช่นนั้น คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ส่งถึงคุณเท่านั้น

  การซื้อที่มีสิทธิ์

  สิทธิประโยชน์ของ Autoship & Save จำกัดเฉพาะสินค้าที่แสดงข้อมูล Autoship & Save ในหน้าผลิตภัณฑ์ หากต้องการดูรายการสินค้าทั้งหมดที่มีสิทธิ์ โปรดไปที่ https://www.iherb.com/cl/autoship-save Autoship & Save มีให้บริการสำหรับลูกค้าที่เลือกจัดส่งไปยังที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น การเข้าร่วมในโปรแกรม Autoship & Save เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณ และคุณไม่สามารถมอบหมายหรือโอนการสมัครเข้าร่วมหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา

  ส่วนลด Autoship & Save และโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการสมัครเข้าร่วม Autoship & Save แบบจำกัดเวลามีผลเฉพาะกับสินค้าที่มีสิทธิ์ซึ่งแสดงข้อความข้อเสนอในหน้าข้อมูลสินค้า Autoship & Save เท่านั้นและเฉพาะหากคุณเลือกวิธีการจัดส่งเป็น Autoship & Save เท่านั้น การสมัครเข้าร่วมจะมีผลในขณะที่ยังมีสินค้าอยู่ โปรโมชั่นพิเศษสำหรับการสมัครเข้าร่วมแบบจำกัดเวลามีผลเฉพาะในช่วงวันที่มีผลเท่านั้น

  การสมัครเข้าร่วม Autoship & Save จะถือเป็นโมฆะหากมีการห้ามมิให้สมัครเข้าร่วม

  การชำระเงิน ต่ออายุ

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับคำสั่งซื้อ Autoship & Save แต่ละรายการจะเป็นต้นทุนของสินค้าในวันที่มีการประมวลผลคำสั่งซื้อ หักส่วนลด Autoship & Save บวกกับภาษีการขายและค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้อง หากคุณมีเครดิต Rewards ระบบจะนำเครดิต Rewards ที่ใช้ได้เหล่านั้นไปใช้กับคำสั่งซื้อของคุณโดยอัตโนมัติก่อนที่จะมีการเรียกชำระเงิน ทั้งคำสั่งซื้อ Autoship & Save แรกและคำสั่งซื้อ Autoship & Save ประจำ

  ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งสินค้า Autoship & Save แต่ละรายการจะถูกเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการสร้างการสมัครเข้าร่วมของคุณหรือตามที่คุณกำหนด หากเราไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อแบบ Autoship & Save ด้วยวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ในการสร้างการสมัครเข้าร่วมได้ คุณอนุญาตให้เราอัปเดตการสมัครเข้าร่วมโดยใช้วิธีการชำระเงินอื่นในบัญชีของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินดังกล่าวสำหรับคำสั่งซื้อ Autoship & Save

  การยกเลิก

  การสมัครเข้าร่วมของคุณจะยังคงมีผลจนกว่าจะมีการยกเลิก โดยคุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา หากคุณยกเลิกการสมัครเข้าร่วมแล้วเปิดใช้งานอีกครั้ง ส่วนลดที่ใช้กับสินค้า Autoship & Save อาจไม่ใช่ส่วนลดเดียวกันกับที่มีผลอยู่ในขณะที่ยกเลิก หากเปอร์เซ็นต์ส่วนลด Autoship & Save สำหรับสินค้า Autoship & Save เปลี่ยนแปลงไป ส่วนลดใหม่จะถูกนำไปใช้กับการจัดส่งในอนาคตของคุณสำหรับสินค้าชิ้นนั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการสมัครเข้าร่วม Autoship & Save โปรดดูหน้าคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Autoship & Save

  การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

  เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นโมฆะบางส่วนและไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงหรือเงื่อนไขที่เหลืออยู่ การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ คุณต้องยกเลิกการสมัครเข้าร่วมของคุณ

 11. โปรแกรมตัวแทนขายเปิดให้เว็บไซต์ที่ต้องการสร้างรายได้จากการแนะนำการซื้อสินค้าจาก iHerb โดยใช้ลิงก์ตัวแทนขาย เว็บไซต์ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์คูปอง เว็บไซต์ความภักดี เว็บไซต์เนื้อหา เครือข่ายย่อย ฯลฯ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโปรแกรมตัวแทนขาย โปรดไปที่ https://www.iherb.com/info/affiliates ใบสมัครของคุณจะต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติ

 12. การปฏิเสธความรับผิด

  คุณยอมรับว่าจะเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงจากการใช้งานเว็บไซต์หรือการมีส่วนร่วมในโปรแกรมใดๆ แต่เพียงผู้เดียว เว็บไซต์ โปรแกรม และเนื้อหาที่อยู่ภายในนั้นให้บริการในสภาวะ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ iHerb และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงานและตัวแทนอื่นๆ ผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมายใดๆ ของบุคคลที่กล่าวไป (เรียกโดยรวมว่า "หน่วยงาน IHERB") ขอปฏิเสธการรับประกันในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งปวงอย่างชัดเจนไม่ว่าจะโดยโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยต่อความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด หน่วยงาน IHERB ปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดอย่างชัดเจนสำหรับความบกพร่องของผลิตภัณฑ์หรือคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือการปรับแต่ง การเลือกสินค้าผิดพลาดและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีการเผยแพร่เอาไว้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีผลขัดกับสิ่งที่กำหนดไว้ในวรรคก่อนหน้า

  หน่วยงาน IHERB ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือโปรแกรมใดๆ จะเป็นไปตามความต้องการของคุณ เว็บไซต์จะทำงานได้ตามเวลาที่กำหนด ปลอดภัย ไม่มีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกรบกวน ผลที่ได้รับจากเว็บไซต์หรือจากโปรแกรมใดๆ ต้องมีความถูกต้องหรือมีความน่าเชื่อถือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือเนื้อหาที่คุณได้รับผ่านเว็บไซต์จะตรงตามความคาดหมายของคุณ และข้อผิดพลาดใดๆ ของเว็บไซต์จะได้รับการแก้ไข IHERB ไม่รับประกันว่าเนื้อหาในเว็บไซต์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาด IHERB ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดจากการตีพิมพ์ ข้อผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ในด้านการแจ้งราคา คำอธิบายผลิตภัณฑ์ ข้อความ หรือภาพถ่าย คุณต้องเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงจากเนื้อหาใดก็ตามที่ดาวน์โหลดหรือได้รับผ่านเว็บไซต์หรือผ่านโปรแกรมด้วยตนเอง และคุณต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลที่คุณได้รับจากหน่วยงาน IHERB ทั้งผ่านเว็บไซต์หรือผ่านโปรแกรม ไม่ถือเป็นการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือโปรแกรมดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

  หน่วยงาน IHERB ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ กรณีพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลลัพธ์จากการกระทำอื่น (รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียโอกาสการใช้งาน การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสินค้า บริการ หรือข้อมูลทดแทน การฟ้องร้องหรือสิ่งที่คล้ายกัน) ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการละเมิดสัญญา การละเมิดการรับประกัน การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ แม้ว่าหน่วยงาน IHERB จะทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในที่นี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของพื้นฐานการจัดการระหว่าง IHERB กับคุณ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล โปรแกรม และบริการที่นำเสนอในและผ่านเว็บไซต์ได้ถูกจำกัดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าว (I) หากคุณเป็นลูกค้า หน่วยงาน IHERB จะชดเชยค่าเสียหายสูงสุดให้เป็นจำนวนเงินเท่ากันกับที่คุณชำระสำหรับผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือบริการใดๆ ที่คุณซื้อบนเว็บไซต์ และ (II) หากคุณเป็นผู้เข้าร่วมในโปรแกรมใดๆ ความรับชอบผิดสูงสุดของหน่วยงาน IHERB จะจำกัดแค่จำนวนเงินที่ IHERB ได้ให้เครดิตหรือชำระให้กับคุณ ภายใต้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลา 12 เดือนก่อนวันที่มีความรับผิดสูงสุด โดยการแบกรับค่าชดเชยเหล่านี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในวรรคก่อนหน้าและตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด

  เนื่องจากบางรัฐและ/หรือเขตอำนาจศาลบางเขตไม่รองรับการปฏิเสธการรับประกันบางส่วนหรือการจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายบางประเภท บางส่วนของการปฏิเสธความรับผิดและการจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ หากคุณไม่พอใจกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ การมีส่วนร่วมในโปรแกรมใดๆ หรือกับเงื่อนไขการใช้งานใดๆ ที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้ วิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวและเป็นของคุณคือการยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์หรือการมีส่วนร่วมในโปรแกรมดังกล่าว ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดเหล่านี้ไม่มีผลกับความรับผิดอันเป็นผลมาจากการกระทำโดยเจตนาหรือความสะเพร่า ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ความรับผิดโดยเคร่งครัด ความประมาทเลินเล่อ หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดในส่วนของ IHERB เอง

  เราไม่รับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ขายและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม แม้ว่าเราจะทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหาย ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ การจำกัดความรับผิดนี้ไม่มีผลกับความรับผิดอันเนื่องมาจากกระทำโดยเจตนาหรือความสะเพร่า ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ความรับผิดโดยเคร่งครัด ความประมาทเลินเล่อ หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดในส่วนของ IHERB เอง

 13. การชดใช้ค่าเสียหาย:

  คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่าง และปกป้อง iHerb จากความเสียหาย รายจ่าย ค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ของคุณ การเข้าร่วมในโปรแกรมใดๆ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่คุณซื้อหรือได้รับจากเว็บไซต์ การโพสต์บนเว็บไซต์หรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณที่คุณหรือบุคคลอื่นเป็นผู้กระทำ การที่คุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือการละเมิดกฎหมาย กฎ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องใดๆ คุณตกลงที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เท่าที่จำเป็นในการแก้ต่างข้อเรียกร้องดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ต่างและควบคุมในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการชดใช้ค่าเสียหายโดยคุณตามวรรคนี้ ซึ่งในกรณีนี้คุณจะยังคงต้องชดใช้ค่าธรรมเนียมทนายความและรายจ่ายอื่นๆ ให้กับเราเพิ่มเติมจากความสูญเสีย ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย และความรับผิดที่เกิดขึ้นโดยเราอันเป็นผลมาจากการเรียกร้องนี้ คุณจะต้องไม่ทำข้อตกลงใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก iHerb ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ข้อกำหนดการชดใช้ค่าเสียหายนี้ไม่มีผลกับความรับผิดอันเป็นผลมาจากการกระทำโดยเจตนาหรือความสะเพร่า ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ความรับผิดโดยเคร่งครัด ความประมาทเลินเล่อ หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดในส่วนของ IHERB เอง

 14. ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

  คุณรับทราบว่าเว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ ข้อความ กราฟิก เสียง รูปภาพ ซอฟต์แวร์และไฟล์อื่นๆ รูปลักษณ์และความรู้สึก รวมทั้งการเลือกและการจัดวางที่ปรากฏ (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา") ของเว็บไซต์หรือโปรแกรม เป็นทรัพย์สินของเราและอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกาและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศหรือกฎหมายและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชุดการค้า ชื่อทางการค้า และโลโก้ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา, iHerb®, Madre Labs®, Mushrex®, MicroFungi®, Cococeps®, Caféceps®, CocoCardio® และ Mild By Nature® และเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติม Love Letter™, Sply™, Sierra Mama™, Just a Leaf™, Just a Bean™, Immune Punch™และ Notes to Self™ (เรียกรวมกันว่า "เครื่องหมาย") (เรียกรวมกันว่า "เครื่องหมาย ") เป็นทรัพย์สินของ iHerb หรือบริษัทในเครือแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ ส่วนหัวของหน้าทั้งหมด รวมทั้งกราฟิกและไอคอนที่ออกแบบเฉพาะ เป็นเครื่องหมายของ iHerb โดย iHerb ให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่สามารถให้สิทธิ์แบบช่วงที่สามารถถูกเพิกถอนได้สำหรับการเข้าถึงและใช้เนื้อหาและเครื่องหมายเฉพาะในลักษณะที่ iHerb อนุญาตสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้น (“สิทธิ์”) คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แก้ไข ใช้ แจกจ่าย ส่งต่อ เผยแพร่ ขาย ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ เนื้อหา หรือเครื่องหมายอื่นๆ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจาก iHerb เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน สิทธิ์นี้ยังคงมีผลจนกว่าคุณหรือเราจะยกเลิกข้อตกลงนี้ตามเงื่อนไขของข้อตกลง การใช้เนื้อหาหรือเครื่องหมายใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือเป็นเหตุให้สิทธิ์นี้สิ้นสุดลง iHerb และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท โลโก้ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องและสงวนสิทธิ์ทั้งหมด การอ้างอิงเว็บไซต์ถึงบุคคลภายนอกหรือลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลนั้นไม่ถือเป็นหรือบ่งบอกถึงความเกี่ยวข้อง การรับรอง หรือการสนับสนุนของ iHerb โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการรับรองเจ้าของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นโดย iHerb

 15. ข้อตกลง:

  ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงเดียวระหว่างเรากับคุณที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้มีผลแทนที่ข้อตกลง การรับรอง การรับประกัน และความเข้าใจก่อนหน้านี้หรือที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ ทั้งแบบลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา

 16. การเป็นโมฆะบางส่วน การตีความ

  หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ถือเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดนั้นจะถูกตัดออกจากข้อตกลงนี้และส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ คำว่า "รวมถึง" เมื่อใช้ในข้อตกลงนี้จะถือว่าตามด้วยคำว่า "แต่ไม่จำกัดเพียง"

 17. กฎหมายที่ใช้บังคับ เขตอำนาจศาล อนุญาโตตุลาการส่วนบุคคล การสละสิทธิ์การพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน และการสละสิทธิ์ดำเนินคดีแบบกลุ่ม:

  คำถามทั้งหมดเกี่ยวกับการตีความ ความถูกต้อง การบังคับใช้ และการอธิบายความข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายภายในของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่มีผลต่อการเลือกใช้กฎหมายหรือความขัดแย้งทางกฎหมายใดๆ

  iHerb และคุณ (เรียกรวมกันว่า “ทั้งสองฝ่าย” และแต่ละฝ่ายเป็น “ฝ่าย”) ต่างยอมรับว่าข้อตกลงอนุญาโตตุลาการต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ทำขึ้นในการค้าระหว่างรัฐและอยู่ภายใต้กฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง (“FAA”), 9 USC § § 1-16, และยอมรับว่าในประเด็นด้านการตีความ ความถูกต้อง การบังคับใช้ หรือการอธิบายความของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ให้ FAA มีผลเป็นหลัก คุณและหน่วยงาน iHerb ตกลงที่จะอนุญาโตตุลาการในฐานะบุคคล ข้อขัดแย้ง ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ไม่ว่าในทางใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องตามสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ ข้อกำหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมาย มีเจตนาโดยชัดเจนว่า iHerb จะมีความสามารถในการบังคับใช้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ แต่ละฝ่ายยอมละทิ้ง (สละ) สิทธิ์ที่จะฟ้องร้องต่อศาล รวมทั้งระงับข้อขัดแย้ง ข้อเรียกร้อง หรือพิพาทใดๆ ผ่านการตัดสินของศาล

  คุณและหน่วยงาน IHERB ตกลงกันอย่างชัดเจนที่จะใช้การอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อขัดแย้ง ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาท ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ไม่ว่าในทางใดก็ตาม ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ยังมีผลกับปัญหาการฟ้องร้องทางความเป็นไปได้ในการใช้การอนุญาโตตุลาการ ซึ่งรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไม่สามารถบังคับใช้ข้อตกลงหรือความไม่เป็นธรรมและมีความคุ้มครองใดๆ เกี่ยวกับการใช้อนุญาโตตุลาการ

  ทั้งสองฝ่ายยังยอมรับว่าการอนุญาโตตุลาการใดๆ ระหว่างเรากับคุณจะต้องเกิดขึ้นในฐานะบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่ในฐานะกลุ่มบุคคล รูปแบบที่ส่อไปในทางกลุ่มบุคคล การรวมกลุ่ม หรือการดำเนินคดีโดยตัวแทนรูปแบบอื่น ห้ามมิให้ผู้ตัดสินนำข้อเรียกร้องของบุคคลหรือนิติบุคคลมากกว่าหนึ่งรายมารวมเข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม และห้ามมิให้มีส่วนในการดำเนินการรูปแบบตัวแทน การรวมกลุ่ม หรือการดำเนินการแบบกลุ่ม หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการสละสิทธิ์ดำเนินคดีแบบกลุ่มนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ก็จะไม่มีการยกเลิกข้อตกลงส่วนนั้น และให้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการทั้งหมดไม่สามารถบังคับใช้ได้

  คำสัญญาร่วมกันของคุณและหน่วยงาน iHerb ที่จะตัดสินข้อพิพาทเหล่านี้แทนการฟ้องร้องต่อหน้าศาลหรือหน่วยงานอื่นๆ โดยดำเนินการในฐานะบุคคล จะให้พิจารณาร่วมกันสำหรับข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้

  ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้สิทธิในการอนุญาโตตุลาการโดยการแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อเรียกร้องใดๆ ที่เป็นเหตุของการเรียกร้องดังกล่าวโดยละเอียด เพื่อให้อีกฝ่ายทราบถึงเนื้อหาของการเรียกร้องดังกล่าว รวมทั้งคำขอให้มีการตัดสินข้อเรียกร้องเหล่านั้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะไม่มีการร้องขอให้การอนุญาโตตุลาการเกิดขึ้นภายหลังวันที่การดำเนินการทางกฎหมายหรือกระบวนการที่เทียบเท่ากันตามข้อเรียกร้องดังกล่าวจะถูกระงับโดยกฎหมายว่าด้วยอายุความที่ใช้บังคับ

  หากคุณและ iHerb มิได้ตกลงวิธีการอื่นไว้ การอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการในเขตที่คุณอาศัยอยู่โดยอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางเพียงคนเดียวที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน หรือหากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ปฏิบัติตามกฎการอนุญาโตตุลาการผู้บริโภคของสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน (“AAA”) การอนุญาโตตุลาการจะเป็นไปตามกฎอนุญาโตตุลาการผู้บริโภคของ AAA ในปัจจุบัน (ดูได้ทางออนไลน์ที่ www.adr.org) หรือหากกฎเหล่านั้นไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ให้ใช้กฎที่เลือกโดยอนุญาโตตุลาการ โดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่มีการใช้กฎที่อนุญาตให้ใช้อนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มบุคคล การรวมกลุ่ม หรือการอนุญาโตตุลาการโดยตัวแทนรูปแบบอื่น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้กับกฎที่ใช้บังคับกับอนุญาโตตุลาการ ให้ข้อกำหนดของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้มีผลเป็นหลัก

  ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะใช้ตัวแทนเป็นทนายความหรือตัวแทนอื่นๆ ตามที่ตนเลือกและออกค่าใช้จ่ายเอง โดยแต่ละฝ่ายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทนายความของตน ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามและดำเนินการตามคำตัดสินใดๆ ที่ได้รับจากอนุญาโตตุลาการโดยมีเงื่อนไขว่าอนุญาโตตุลาการจะไม่มีอำนาจในการกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือออกคำสั่งห้ามเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือคำสั่งอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน อนุญาโตตุลาการจะออกคำตัดสินเป็นลายลักษณ์อักษรและในนั้นจะระบุข้อเท็จจริงและข้อสรุปที่สำคัญซึ่งถูกนำมาใช้ประกอบคำตัดสิน โดยการพิจารณาคำตัดสินสามารถกระทำในเขตอำนาจศาลใดก็ได้ที่กล่าวไปข้างต้น

  การชำระค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้อง การบริหาร และอนุญาโตตุลาการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้กฎของ AAA

 18. เบ็ดเตล็ด:

  คุณไม่สามารถมอบหมายข้อตกลงนี้โดยการดำเนินการทางกฎหมายหรือช่องทางอื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา ภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าว ข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันเพื่อผลประโยชน์ของและสามารถบังคับใช้ได้กับทั้งสองฝ่ายและผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมายตามลำดับ

  ความล้มเหลวของ iHerb ในการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดดังกล่าวและจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือ จำกัดสิทธิ์ของทาง iHerb ในการยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นหรือข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด คุณยอมรับว่าไม่ว่ากฎเกณฑ์หรือกฎหมายจะมีการกำหนดไว้อย่างไรก็ตาม การเรียกร้องหรือสาเหตุของการดำเนินการใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์หรือข้อตกลงนี้จะต้องยื่นเรื่องภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากการเรียกร้องหรือสาเหตุของการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้น มิฉะนั้นสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าวจะถูกระงับอย่างถาวร ข้อกำหนด "การปฏิเสธความรับผิด" ของข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน iHerb ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ และแต่ละบุคคลหรือหน่วยงานเหล่านี้จะมีสิทธิ์ในการยืนยันและบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยตรงกับคุณในนามของตนเอง

 19. ติดต่อเรา:

  หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา