ระบบอัปเดตการกำหนดค่าของคุณสำหรับเซสชั่นนี้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีของคุณอย่างถาวร ให้ไปที่บัญชีของฉัน
โปรดอย่าลืมว่าคุณสามารถอัปเดตภูมิภาคหรือภาษาที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อในบัญชีของฉัน
>

ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน - อัปเดตล่าสุด (4 มกราคม 2023)

สารบัญ

 1. วัตถุประสงค์
 2. หลักปฏิบัติ
 3. นี่ไม่ใช่คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ
 4. การซื้อสินค้า
 5. การใช้งานและการสิ้นสุดการใช้งาน
 6. ราคา
 7. เนื้อหาและการปฏิบัติของผู้ใช้
 8. ความเป็นส่วนตัว
 9. ความยินยอมในการสื่อสาร
 10. โปรแกรม
 11. การปฏิเสธความรับผิดชอบ
 12. การชดใช้ค่าเสียหาย
 13. ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
 14. ข้อตกลง
 15. การเป็นโมฆะ การตีความ
 16. กฎหมายที่ใช้บังคับ เขตอำนาจศาล การระงับข้อพิพาทและการสละสิทธิ์ในการดำเนินการแบบกลุ่ม
 17. เบ็ดเตล็ด
 18. ติดต่อเรา

 1. จุดประสงค์

  ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มเว็บไซต์ iHerb ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์เฉพาะประเทศ เว็บไซต์บนมือถือ แอปบนมือถือ บล็อกและเว็บไซต์สำหรับโปรแกรมต่างๆ ของเรา เช่น iHerb Rewards, โปรแกรมการรีวิว และโปรแกรม Autoship & Save (โดยรวมเรียกว่า “เว็บไซต์”) ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งานของ iHerb นี้ (“ข้อตกลง”) กำหนดข้อตกลงระหว่าง iHerb, LLC (“iHerb”) บริษัทในเครือของ iHerb เช่น iHerb Netherlands B.V. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของเนเธอร์แลนด์โดยมีสำนักงานหลักอยู่ที่ Schiphol Boulevard 359, 1118 BJ, Amsterdam Schiphol ประเทศเนเธอร์แลนด์และจดทะเบียนที่หอการค้าแห่งอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ภายใต้หมายเลข 67635059 (โดยรวมเรียกว่า “iHerb” หรือ “เรา”) กับผู้ใช้แต่ละราย (“ผู้ใช้” “ของคุณ” หรือ “คุณ”) ข้อตกลงนี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ, โปรแกรม iHerb Rewards (“โปรแกรม Rewards”), โปรแกรม Autoship & Save ของ iHerb (“Autoship & Save”), โปรแกรมการรีวิว iHerb (“โปรแกรมการรีวิว”) และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ iHerb (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วนก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์หรือเข้าร่วมในโปรแกรม Rewards หรือโปรแกรมการรีวิว หรือ Autoship & Save หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้เราทราบ

  การใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเข้าร่วมในโปรแกรม Rewards หรือโปรแกรมการรีวิว หรือ Autoship & Save หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้เราทราบจะถือว่า (i) คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขของข้อตกลงนี้แล้ว (ii) คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และ (iii) คุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลงนี้

  หากคุณไม่ยอมรับตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ อย่าเข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์ หรือมีส่วนร่วมในโปรแกรม Rewards หรือโปรแกรมการรีวิวใดๆ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้เราทราบ

  ข้อกำหนดในข้อตกลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะและอาจมีการแก้ไขไดทุกเมื่อและเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวด้วยการอัปเดตการโพสต์นี้ คุณควรอ่านหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบันเนื่องจากข้อตกลงนี้มีผลผูกพันกับคุณ การที่คุณใช้งานเว็บไซต์และ/หรือการเข้าร่วมในโปรแกรม Rewards,โปรแกรมการรีวิว และ/หรือ Autoship & Save อย่างต่อเนื่องหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใดๆ ที่มีต่อข้อตกลงนี้ หากคุณไม่สามารถยอมรับการแก้ไขใดๆ ได้ คุณสามารถทำได้เพียงอย่างเดียวคือการยุติข้อตกลงนี้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ข้อกำหนดบางประการที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้อาจถูกแทนที่ด้วยประกาศทางกฎหมายหรือข้อกำหนดที่อยู่ในหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์ หรือผ่านข้อกำหนดของโปรแกรมเฉพาะสำหรับโปรแกรม Rewards, โปรแกรมการรีวิว และ Autoship & Save

  ความเสี่ยงการสูญเสีย/การโอนสิทธิ์:

  การซื้อผลิตภัณฑ์ทุกรายการจะดำเนินการตามข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้เมื่อมีการสั่งซื้อ สิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่คุณซื้อจะมีการถ่ายโอนให้เมื่อเรานำส่งคำสั่งซื้อให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งแล้ว

 2. หลักปฏิบัติ

  หลักปฏิบัติของ iHerb รวมอยู่ในข้อตกลงนี้ด้วย โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรม Rewards และโปรแกรมการรีวิวของ iHerb, ลูกค้า, ผู้ขาย, ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว
 3. นี่ไม่ใช่คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ

  ผลิตภัณฑ์และคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บนหรือผ่านเว็บไซต์ยังไม่ได้รับการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาและไม่ได้รับอนุมัติว่าสามารถวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรคได้

  เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การวินิจฉัย การรักษา หรือให้คำแนะนำทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล และเนื้อหาอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์รวมถึงข้อมูลที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์โดยตรงหรือโดยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่นๆ เกี่ยวกับตัวเลือกการวินิจฉัยหรือการรักษาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์หรือสุขภาพ

  ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวหรือภาวะสุขภาพ การรักษา และผลิตภัณฑ์อาจปรากฏในรูปแบบข้อมูลสรุป ข้อมูลบนเว็บไซต์รวมถึงฉลากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ไม่ควรนำมาใช้แทนคำแนะนำจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ทางเว็บไซต์ไม่แนะนำให้จัดการปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง ข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ครอบคลุมและไม่ครอบคลุมถึงโรค ความเจ็บป่วย สภาพร่างกาย หรือการรักษาทั้งหมด โปรดติดต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของคุณทันทีหากมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ อย่าเพิกเฉยหรือชะลอการปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์โดยอาศัยข้อมูลที่คุณอาจพบเจอบนเว็บไซต์

  การลิงก์ไปยังหรือการเข้าถึงจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกไม่ถือว่าเป็นการรับรองข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ โปรดรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกด้วยตนเอง

  คุณไม่ควรใช้ข้อมูลหรือบริการบนเว็บไซต์เพื่อวินิจฉัยหรือรักษาปัญหาสุขภาพใดๆ หรือเพื่อการสั่งจ่ายยาหรือการรักษาอื่นๆ คุณควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของคุณและอ่านข้อมูลจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ใดๆ ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์แพทย์ทางเลือก หรือก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกาย เปลี่ยนรูปแบบอาหารการกิน หรือเริ่มการรักษาใดๆ เพื่อรักษาปัญหาด้านสุขภาพ แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันและอาจมีการตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน คุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างยาที่คุณกำลังรับประทานและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในฟอรัมใดๆ บนเว็บไซต์โดยพนักงานหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่เกิดขึ้นตามความเข้าใจส่วนตัวของผู้เขียนเองและไม่ใช่คำกล่าวอ้างของเราหรือแสดงถึงจุดยืนหรือมุมมองของเรา การให้คะแนนผลิตภัณฑ์โดยพนักงานปัจจุบันหรือพนักงานเก่าหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นมุมมองส่วนตัวที่เกิดขึ้นตามความเข้าใจของผู้เขียนและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนการดูแลหรือคำแนะนำทางการแพทย์ที่เหมาะสมจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เราจะไม่รับผิดต่อข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์เกี่ยวกับคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพใดๆ

  ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ หากมีความคลาดเคลื่อน ลูกค้าควรปฏิบัติตามข้อมูลที่ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ คุณควรติดต่อผู้ผลิตโดยตรงเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับฉลากผลิตภัณฑ์และรายละเอียดบรรจุภัณฑ์และคำแนะนำในการใช้

 4. การซื้อผลิตภัณฑ์

  เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ จะถือว่าคุณยอมรับว่าการซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ทุกรายการจะดำเนินการตามข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้เมื่อมีการสั่งซื้อ สิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่คุณซื้อจะมีการถ่ายโอนให้เมื่อเรานำส่งคำสั่งซื้อให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งแล้ว

  คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น รัฐ รัฐบาลกลาง และกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวกับการรับ การครอบครอง การใช้งาน และการขายผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ซื้อจากเว็บไซต์นี้

  เมื่อสั่งซื้อจาก iHerb คุณต้องตรวจสอบว่าสินค้าสามารถนำเข้ามาในประเทศของคุณได้อย่างถูกกฎหมายหรือไม่ด้วยตนเอง ลูกค้าถือเป็นผู้นำเข้าและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งหมดของประเทศปลายทาง

  iHerb ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการซื้อสินค้าใดๆ ของผู้ค้าปลีก ผู้ค้าปลีกหมายถึงบริษัทหรือบุคคลที่ซื้อสินค้าโดยตั้งใจที่จะนำไปขายแทนที่จะใช้งานเอง โดย iHerb จะไม่รองรับการขอยกเว้นภาษีการขายสำหรับธุรกิจหรือผู้ค้าปลีก

 5. การใช้งานและการบอกเลิก

  การใช้งานเว็บไซต์ของเราและ/หรือเข้าร่วมในโปรแกรม Rewards, โปรแกรมการรีวิว และ/หรือ Autoship & Save แสดงว่าคุณยอมรับว่าคุณอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปี และสามารถและมีคุณสมบัติพร้อมที่จะยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมใดๆ หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเข้าร่วมในโปรแกรมใดๆ

  1. การสร้างและการใช้งานบัญชี
  2. คุณต้องสร้างบัญชีบนเว็บไซต์เพื่อใช้ฟีเจอร์บางอย่าง เช่น การซื้อสินค้า คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ตรงตามความจริง และถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับตัวคุณเองตามที่ระบบแจ้งไว้บนเว็บไซต์ และจะอัปเดตข้อมูลเหล่านั้นโดยเร็วเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ตรงตามความจริง และถูกต้องแม่นยำอยู่เสมอ หากคุณให้ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงตามความจริง หรือไม่ถูกต้องแม่นยำ หรือเรามีดุลยพินิจสงสัยว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงตามความจริง หรือไม่ถูกต้องแม่นยำ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ รวมถึงจำกัดการใช้งานเว็บไซต์ใดๆ ของคุณไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคต ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน คุณจะต้องสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาบัญชีและรหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับและรับผิดชอบต่อการดำเนินการทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ คุณยอมรับว่าจะแจ้งให้เราทราบทันทีที่มีการใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ และจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกจากบัญชีทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จสิ้น คุณยอมรับที่จะรับผิดชอบค่าบริการทั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ รวมถึงค่าบริการที่มาจากการใช้งานบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย เราจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อความที่ระบุไว้ในส่วนนี้ได้

  3. การใช้งานเว็บไซต์
  4. คุณยอมรับว่าจะใช้งานและเข้าร่วมโปรแกรมโดยมีจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและจะรับผิดชอบการใช้งานและการติดต่อสื่อสารของคุณบนเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าจะไม่โพสต์หรือถ่ายทอดสื่อประกอบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเมิดสิทธิ์ หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ข่มขู่ รุกราน หรือทำให้เกิดความไม่พอใจทุกประเภท รวมถึงไม่โพสต์หรือถ่ายทอดสื่อใดๆ ที่สนับสนุนให้มีการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย หรือการดำเนินการที่จะสนับสนุนความรับผิดทางแพ่ง ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือผิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ คุณยอมรับว่าจะไม่ใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะที่จะขัดต่อการดำเนินการปกติหรือละเมิดสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้อื่น

   คุณยอมรับว่าจะไม่เข้าถึงเว็บไซต์ในลักษณะที่นอกเหนือจากที่เรามีไว้ให้ ห้ามมิให้แสดงผลหรือเผยแพร่เว็บไซต์หรือข้อมูลใดๆ หรือสื่อประกอบที่แสดงบนเว็บไซต์ในที่อื่นๆ หรือในเว็บไซต์อื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า ลิงก์ที่ได้รับอนุญาตให้นำไปยังเว็บไซต์จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และข้อกำหนดที่ใช้บังคับทั้งหมด

   เราไม่เคยแจ้งว่าสื่อประกอบต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคำอธิบายหรือมีให้บนเว็บไซต์จะมีความเหมาะสมหรือสามารถใช้งานได้ในเขตอำนาจศาลนอกสหรัฐอเมริกา หรือข้อตกลงนี้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศอื่นๆ ผู้ใช้งานเว็บไซต์นอกสหรัฐอเมริกาจะต้องใช้งานเว็บไซต์ด้วยความเข้าใจและความรับผิดชอบของตนเองและจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบในขณะที่ซื้อผลิตภัณฑ์ว่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศของตนและโดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องหรือไม่ คุณยอมรับว่าจะไม่เข้าถึงเว็บไซต์จากตำแหน่งที่ตั้งหรือดินแดนใดๆ ที่เห็นว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ใช้บังคับทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว โดยเราไม่เกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

   คุณจะไม่ใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของ iHerb หากคุณอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ หรือการคว่ำบาตรที่สอดคล้องกับกฎหมายของสหรัฐฯ ซึ่งกำหนดโดยรัฐบาลของประเทศที่คุณกำลังเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการของ iHerb คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านการส่งออกและการส่งออกซ้ำของสหรัฐฯ ทั้งหมดที่อาจมีผลกับสินค้า

  5. การบอกเลิกข้อตกลงหรือการระงับข้อตกลงชั่วคราว
  6. ข้อตกลงนี้จะมีผลจนกว่าจะเราหรือคุณจะบอกเลิกข้อตกลง เราสามารถระงับข้อตกลงนี้ไว้ชั่วคราวหรือบอกเลิกได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ รวมถึงปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณสามารถบอกเลิกข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อโดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า และยุติการใช้งานเว็บไซต์และโปรแกรม Rewards,โปรแกรมการรีวิว และ Autoship & Save ทั้งหมด เมื่อเราหรือคุณบอกเลิกข้อตกลง คุณจะต้องทำลายสื่อประกอบทั้งหมดที่ได้รับจากเว็บไซต์ รวมถึงสำเนาทั้งหมดของสื่อประกอบเหล่านั้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้หรือไม่ก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้หรือเลิกให้บริการ (ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร) เว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

  7. การยกเลิกบัญชี
  8. เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีใดๆ ในกรณีที่เราเชื่อว่าคำสั่งซื้อของคุณเป็นการฉ้อโกงหรือการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตถูกปฏิเสธ คุณยอมรับว่าเราสามารถยกเลิกหรือระงับสิทธิ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ หากมีการกระทำใดๆ ที่เราเชื่อว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ กฎหมาย หรือข้อกำหนด หรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รายอื่น หรือต่อเรา หรือต่อบริษัทในเครือของเรา

   โดยสิ่งต่อไปนี้จะยังคงมีผลอยู่ต่อไปหลังจากที่เราหรือคุณบอกเลิกข้อตกลง: ข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว ข้อจำกัดความรับผิด การเป็นโมฆะบางส่วน การตีความ และเบ็ดเตล็ด

  9. Google Maps/Google Earth
  10. เราได้นำบริการแผนที่ของ Google Maps/Google Earth มาใช้งานในบางส่วนของเว็บไซต์ การใช้งาน Google Maps/Google Earth ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google Maps/Google Earth และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

 6. ราคา

  สำหรับสินค้าที่ iHerb จำหน่าย เราไม่สามารถยืนยันราคาของสินค้าได้จนกว่าคุณจะสั่งซื้อ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถ แต่ก็ยังมีสินค้าอีกเล็กน้อยในแค็ตตาล็อกที่อาจแสดงราคาผิดพลาด หากราคาที่ถูกต้องของสินค้าที่ iHerb ได้จำหน่ายไปสูงกว่าราคาที่ระบุไว้ เราจะติดต่อคุณเพื่อให้คำแนะนำก่อนจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณและแจ้งให้คุณทราบถึงการยกเลิกดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราและกฎหมายที่ใช้บังคับ

 7. เนื้อหาและการปฏิบัติตัวของผู้ใช้

  แนวทางสำหรับเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้รวมอยู่ในข้อตกลงนี้แล้ว เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามแนวทางดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนที่มีผลผูกพันของข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามหลักปฏิบัติในข้อตกลงนี้ด้วย เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ รวมถึงการรีวิวผลิตภัณฑ์ ถือเป็นมุมมองและความคิดเห็นที่บุคคลนั้นๆ แสดงออกแต่เพียงผู้เดียว ไม่เกี่ยวข้องกับ iHerb และ iHerb จะไม่ตรวจสอบยืนยันหรือให้การรับรองต่อการกล่าวอ้างใดๆ ในรีวิว ข้อความที่กล่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังไม่ได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาและไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรคหรือปัญหาสุขภาพใดๆ ทั้งสิ้น

 8. ความเป็นส่วนตัว

  การยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้หมายความว่าคุณได้ยืนยันว่าคุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ iHerb เข้าใจดีแล้ว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราดำเนินการกับข้อมูลของคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ iHerb

 9. การยินยอมรับการติดต่อสื่อสาร

  คุณยินยอมที่จะรับข้อความ SMS (รวมถึงข้อความ) จากเรา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลหรือคำถามเกี่ยวกับบัญชีและ/หรือคำสั่งซื้อของคุณโดยมีปลายทางเป็นหมายเลขที่คุณให้ไว้กับเรา

  นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะรับข้อความ SMS (รวมถึงข้อความ) เพื่อการส่งเสริมการขายและเพื่อการตลาดจากเราได้อีกด้วย ทั้งนี้คุณสามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้โดยไม่จำเป็นต้องยินยอมรับข้อความ SMS เพื่อการส่งเสริมการขายหรือเพื่อการตลาด หากคุณเลือกที่จะรับข้อความทางการตลาดผ่าน SMS เราจะส่ง SMS ให้คุณเพื่อเป็นการยืนยันการเลือก โดยอาจเสียค่าใช้จ่ายตามอัตราราคาในการรับส่งข้อความและข้อมูล และความถี่ในการส่งข้อความอาจแตกต่างกันไป ผู้ให้บริการเครือข่ายจะไม่รับผิดต่อข้อความที่ถูกส่งล่าช้าหรือไม่ถูกส่ง

  คุณยืนยัน รับประกัน และรับรองว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้เราไว้เป็นหมายเลขสำหรับใช้ติดต่อคุณและไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้อื่น คุณรับรองว่าคุณได้รับอนุญาตให้รับสายและรับข้อความผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้เราไว้ คุณยอมรับว่าจะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อคุณหยุดใช้หมายเลขโทรศัพท์ เนื่องจาก iHerb อาจใช้ช่องทางการสื่อสารที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ แม้ว่าคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับข้อความดังกล่าว ข้อความ อีเมล หรือสื่อลักษณะอื่นๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้น

  คุณสามารถหยุดรับข้อความ SMS (รวมถึงข้อความ) ได้ทุกเมื่อโดยการตอบกลับว่า “STOP” ในข้อความใดก็ได้ที่ได้รับจากเรา แล้วเราจะส่งข้อความยืนยันการเลือกของคุณ หากคุณต้องการเริ่มรับข้อความอีกครั้ง ให้ลงทะเบียนเหมือนที่คุณทำครั้งแรก หากคุณต้องการความช่วยเหลือ ให้พิมพ์ตอบกลับว่า “HELP” ในข้อความใดก็ได้ที่ได้รับจากเราหรือส่งอีเมลมาที่ [email protected] โดยอาจเสียค่าใช้จ่ายตามอัตราราคาในการรับส่งข้อความและข้อมูล และความถี่ในการส่งข้อความอาจแตกต่างกันไป ผู้ให้บริการเครือข่ายจะไม่รับผิดต่อข้อความที่ถูกส่งล่าช้าหรือไม่ถูกส่ง

  หากต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า โปรดไปที่หน้าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา

 10. โปรแกรม

  การเข้าร่วมโปรแกรมของคุณเป็นไปโดยสมัครใจและมีผลจนกว่า iHerb หรือคุณจะเป็นผู้บอกเลิก

  โปรแกรม iHerb Rewards

  ระยะเวลาโปรแกรม Rewards

  โปรแกรม Rewards ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้และการเข้าร่วมจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้ (“ระยะเวลาโปรแกรม Rewards”)

  คุณสมบัติ

  โปรแกรม Rewards เปิดให้เฉพาะลูกค้า iHerb ที่มีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปี ณ เวลาที่เข้าร่วม และให้ถือว่าเป็นโมฆะหากกฎหมายห้ามหรือจำกัดการสมัครเข้าร่วม การเข้าร่วมในโปรแกรม Rewards รวมทั้งการใช้ลิงก์ Rewards และโค้ด Rewards ของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อแม้ และการตัดสินใจและการตีความของ iHerb จะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Rewards หากคุณดำเนินการในฐานะธุรกิจหรือผู้เผยแพร่ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์คูปอง เว็บไซต์ดีล เว็บไซต์แคชแบ็ค เว็บไซต์เนื้อหา เครื่องมือเปรียบเทียบการช้อปปิ้งออนไลน์ ฯลฯ) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและเงื่อนไขการใช้งานในส่วนโปรแกรมตัวแทนโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของ iHerb

  ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม Rewards

  ภายใต้ข้อกำหนดคุณสมบัติข้างต้น คุณสามารถเข้าร่วมในโปรแกรม Rewards ได้เมื่อคุณสร้างบัญชีที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ เมื่อสร้างบัญชีสำเร็จ ระบบจะลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม Rewards ให้คุณ และคุณจะถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมในโปรแกรม Rewards ทั้งนี้เพื่อรับเครดิตจากการซื้อสินค้าจาก iHerb ในอนาคต (“เครดิต Rewards”)

  เครดิต Rewards ที่ได้รับภายใต้โปรแกรม Rewards นี้จากการแนะนำและเขียนรีวิวมีแต่คุณเท่านั้นที่สามารถใช้ได้โดยสามารถใช้สำหรับการซื้อสินค้าในอนาคตบนเว็บไซต์หรือสามารถแลกเป็นเงินสด (ตัวเลือกแลกรับเงินสดมีให้ใช้งานในบางประเทศเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในส่วนการแลกรับเงินสดจากเครดิต Rewards ด้านล่าง) เมื่อเครดิตถึงเกณฑ์ที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Rewards

  เมื่อลงทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับลิงก์เฉพาะ (“ลิงก์ Rewards”) รวมทั้งโค้ดพิเศษ (“โค้ด Rewards”) โดยทั้งลิงก์ Rewards และโค้ด Rewards จะเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ

  คุณสามารถรับเครดิต Rewards ได้เมื่อลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่คุณแนะนำมายัง iHerb (“ลูกค้าแนะนำ”) ทำการสั่งซื้อที่เข้าเกณฑ์โดยใช้ลิงก์ Rewards หรือโค้ด Rewards ของคุณ

  นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับ Rewards จากการโพสต์รีวิวที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์อีกด้วย

  นอกจากนี้ ในบางครั้ง iHerb อาจจัดการแข่งขัน การชิงโชค หรือโปรโมชั่นที่คุณอาจได้รับเครดิต Rewards ส่งเสริมการขาย เครดิต Rewards ส่งเสริมการขายแตกต่างจากเครดิต Rewards และอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการใช้งานเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง

  การรับเครดิต Rewards

  คุณสามารถแนะนำลูกค้าเป้าหมายผ่านลิงก์ Rewards ของคุณได้โดย:

  1. ไปที่ผลิตภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบ หน้าหมวดหมู่ หรือสร้างรถเข็นสินค้าที่มีผลิตภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบ จากนั้นคลิกปุ่ม “แชร์” ที่มุมขวาบนเพื่อแชร์ลิงก์ Rewards ของคุณ หรือ
  2. ไปที่ประวัติการสั่งซื้อแล้วคลิกปุ่ม “แชร์” สำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการเพื่อแชร์ลิงก์กับผู้อื่น

  นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับเครดิต Rewards หากลูกค้าแนะนำป้อนโค้ด Rewards ของคุณในขั้นตอนการชำระเงินอีกด้วย

  เมื่อลูกค้าแนะนำคลิกที่ลิงก์ Rewards ของคุณ พวกเขาจะมีเวลาเจ็ด (7) วันเพื่อดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถรับเครดิต Rewards สำหรับคำสั่งซื้อที่เข้าเกณฑ์ได้ ซึ่งจะถูกเพิ่มไปยังบัญชีของคุณตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อมูลการบัญชีและการชำระเงินของโปรแกรม Rewards ด้านล่าง

  คุณจะได้รับ (i) ค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นต์ (5%) ในรูปแบบเครดิต Rewards จากการสั่งซื้อแต่ละครั้งของลูกค้าเก่าหรือ (ii) เครดิต Rewards มูลค่าสิบเปอร์เซนต์ (10%) สำหรับคำสั่งซื้อจากการแนะนำแต่ละรายการที่ลูกค้าใหม่สั่งซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับเครดิตเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นจำนวนเงินเพิ่มเติมในกรณีที่ iHerb ตัดสินใจจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายพิเศษเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ iHerb แต่เพียงผู้เดียว Super Rewards ถือเป็นหนึ่งในโปรแกรมส่งเสริมการขายพิเศษที่เราดำเนินการเป็นระยะๆ ทำให้คุณมีโอกาสเพิ่มเติมในการรับเครดิต Rewards มากยิ่งขึ้น ตรวจดูที่หน้า Super Rewards ของเราเพื่อดูข้อเสนอล่าสุด

  นอกจานี้ คุณยังจะได้รับเครดิต Rewards จากการเขียนรีวิวผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ซื้อและใช้เมื่อใดก็ตามหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 ข้อเสนอเครดิต Rewrads ของ iHerb สำหรับลูกค้าที่โพสต์รีวิวมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นที่จริงใจ โปร่งใส และตรงไปตรงมาจากประสบการณ์จริงที่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทั้งความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบ

  การรับเครดิต Rewards ส่งเสริมการขาย

  ในบางครั้ง iHerb อาจจัดการแข่งขัน การชิงโชค หรือโปรโมชั่นที่คุณอาจได้รับเครดิต Rewards ส่งเสริมการขายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการแข่งขัน การชิงโชค หรือโปรโมชั่นเหล่านั้น เครดิต Rewards ส่งเสริมการขายแตกต่างจากเครดิต Rewards และอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการใช้งานเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง

  รีวิวที่เข้าเกณฑ์

  หากต้องการจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิต Rewards รีวิวของคุณต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้: (i) คุณต้องเคยซื้อผลิตภัณฑ์จาก iHerb มาก่อน (ii) การซื้อของคุณต้องเกิดขึ้นหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 และ (iii) รีวิวของคุณต้องเป็นไปตามแนวทางสำหรับเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ของ iHerb (“แนวทางสำหรับ UGC”) โดยเนื้อหาปลอมโดยเจตนา เนื้อหาที่คัดลอกหรือถูกขโมยมา รีวิวนอกประเด็น สำนวนการเขียนที่หมิ่นประมาท การโจมตีส่วนบุคคล และเนื้อหาที่ไม่จำเป็นหรือไม่ถูกต้องล้วนเป็นการละเมิดแนวทางสำหรับ UGC ของเรา

  การรับ Rewards สำหรับรีวิวที่เข้าเกณฑ์

  คุณจะได้รับเครดิต Rewards มูลค่า $1.00 (หนึ่งดอลลาร์) เป็นเครดิต Rewards ที่รอดำเนินการสำหรับรีวิวที่ได้รับอนุมัติและเข้าเกณฑ์แต่ละรายการที่คุณส่ง ไม่ว่ารีวิวนั้นจะเป็นรีวิวเชิงบวกหรือเชิงลบ การอนุมัติรีวิวและการจ่าย Rewards สำหรับรีวิว 10 ครั้งแรกในระยะเวลา 24 ชั่วโมงจะดำเนินการทันทีหลังจากที่คุณส่งรีวิวแต่ละครั้ง โดยเครดิต Rewards จะถูกมอบให้ก็ต่อเมื่อรีวิวได้รับอนุมัติ การตรวจสอบและการจ่าย Rewards สำหรับรีวิวที่เกินจาก 10 ครั้งในระยะเวลา 24 ชั่วโมงจะต้องรอดำเนินการเป็นเวลา 48 ชั่วโมงจึงจะสามารถนำไปใช้ได้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีวิวและเครดิต Rewards ได้ในคำถามที่พบบ่อย

  คุณสมบัติในการโหวต

  ลูกค้า iHerb รายใดก็ตามที่เคยซื้อสินค้าจาก iHerb อย่างน้อยหนึ่งครั้งจะมีสิทธิ์โหวตว่ารีวิวเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ การโหวตว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ทำได้โดยการคลิกที่ไอคอนยกนิ้วโป้งขึ้น (สำหรับรีวิวที่เป็นประโยชน์) หรือชี้นิ้วโป้งลง (สำหรับรีวิวที่ไม่เป็นประโยชน์) ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของรีวิวแต่ละรายการ

  คำตอบที่เข้าเกณฑ์

  คำตอบของคุณต้องเป็นไปตามแนวทางสำหรับ UGC ของ iHerb จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิต Rewards

  เครดิต Rewards สามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง

  iHerb มอบความยืดหยุ่นให้กับคุณโดยมีวิธีให้คุณใช้เครดิต Rewards ได้หลายวิธี ระบบจะนำเครดิต Rewards ของคุณไปใช้กับคำสั่งซื้อในอนาคตของคุณโดยอัตโนมัติและจะปรากฏในรถเข็นสินค้าเมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชี iHerb ของคุณ หากคุณมีเครดิต Rewards จากการแนะนำและเขียนรีวิว เหลืออยู่ในช่วงสิ้นเดือนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คุณมีสิทธิ์ที่จะแลกรับเป็นเงินสดได้ (ตัวเลือกแลกรับเงินสดมีให้ใช้งานในบางประเทศเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในส่วนการแลกรับเงินสดจากเครดิต Rewards ด้านล่าง) โดยคุณต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีที่เกี่ยวข้องกับเครดิต Rewards ที่ถูกแลกเป็นเงินสดเอง คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการแลกรับเงินสดได้ในคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Rewards เครดิต Rewards ไม่สามารถใช้กับค่าจัดส่ง ภาษีการขาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันได้

  ไม่มีการจำกัดจำนวนเครดิต Rewards ที่คุณสามารถรับได้ตามข้อจำกัดด้านล่าง แต่คุณสามารถใช้บัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีสำหรับแต่ละบุคคล และบัญชีลูกค้าไม่เกินห้า (5) บัญชีสำหรับแต่ละครอบครัวเพื่อเข้าร่วมในโปรแกรม Rewards นี้

  iHerb จะติดตามคำสั่งซื้อที่เข้าเกณฑ์ภายใต้โปรแกรม Rewards นี้ และอาจทำให้คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งซื้อที่ถูกติดตามเหล่านั้นได้เป็นเวลาสูงสุดสาม (3) เดือน

  iHerb จะติดตามข้อมูลกลับไปยังลิงก์ Rewards หรือโค้ด Rewards ล่าสุดที่ถูกใช้เมื่อมีการสรุปคำสั่งซื้อให้กับลูกค้าแนะนำเพื่อเป็นการระบุตัวผู้เข้าร่วมที่จะได้รับเครดิต Rewards สำหรับคำสั่งซื้อที่เข้าเกณฑ์แต่ละรายการของลูกค้าแนะนำ

  iHerb ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดชั่วคราวหรือบล็อกการเข้าร่วมโปรแกรม Rewards รวมทั้งลดหรือปรับเปลี่ยนเครดิต Rewards ใดๆ หาก iHerb พิจารณาแล้วว่าผู้เข้าร่วมละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้หรือกำลังใช้โปรแกรม Rewards ของ iHerb ในทางที่ผิดตามดุลยพินิจของ iHerb แต่เพียงผู้เดียว บัญชีที่ถูกหยุดชั่วคราวจะไม่สามารถใช้หรือรับเครดิต Rewards ได้ หากบัญชีของคุณถูกบล็อก ลิงก์ Rewards และโค้ด Rewards ของคุณจะไม่ได้รับเครดิต Rewards และเครดิต Rewards ที่รอดำเนินการและที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกปรับเป็นศูนย์

  เครดิต Rewards ส่งเสริมการขายสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง

  มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถใช้เครดิต Rewards ส่งเสริมการขายสำหรับการซื้อในอนาคตบนเว็บไซต์ได้ เครดิต Rewards ส่งเสริมการขายอาจมีวันหมดอายุที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการแข่งขัน การชิงโชค หรือโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง เครดิต Rewards ส่งเสริมการขายไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

  ข้อมูลการบัญชีและการชำระเงินของโปรแกรม Rewards

  จำนวนเครดิต Rewards ที่ได้รับตามจริงจะคำนวณจากค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นต์ (5%) จากคำสั่งซื้อของลูกค้าเก่าแต่ละรายการ หรือเครดิต Rewards คงที่ที่สิบเปอร์เซนต์ (10%) จากคำสั่งซื้อของลูกค้าใหม่แต่ละรายการ

  โดยทั่วไปเครดิต Rewards ที่ได้รับจากการซื้อผ่านการแนะนำจะถูกเพิ่มลงในบัญชีของคุณภายในสามสิบห้า (35) วันหลังจากลูกค้าแนะนำเสร็จสิ้นธุรกรรมที่เข้าเกณฑ์ (“เครดิตที่รอดำเนินการ”) ระบบจะโอนเครดิต Rewards ส่งเสริมการขายไปยังบัญชีของคุณตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการแข่งขัน การชิงโชค หรือโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลานี้มีขึ้นเพื่อจัดการกับคำสั่ซือที่ถูกยกเลิก ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน ปัญหาเกี่ยวกับแคชแบ็ค หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังระยะเวลา 35 วันที่กล่าวไปข้างต้นสำหรับเครดิต Rewards ที่ได้รับจากการซื้อผ่านการแนะนำ เครดิตที่รอดำเนินการจะพร้อมใช้งานในบัญชีของคุณเพื่อที่จะนำไปใช้กับการซื้อในอนาคต (“เครดิตที่ใช้ได้”)

  เครดิต Rewards ที่ได้รับจากการส่งรีวิวที่เป็นไปตามเกณฑ์และได้รับอนุมัติ 10 ครั้งแรกในระยะเวลา 24 จะแสดงในบัญชีของคุณและสามารถใช้ได้ทันที ส่วนเครดิต Rewards ที่ได้จากรีวิวที่ส่งแล้วได้รับอนุมัติที่เกินจาก 10 ครั้งในระยะเวลา 24 ชั่วโมงจะต้องรอดำเนินการเป็นเวลา 48 ชั่วโมงจึงจะสามารถนำไปใช้ได้

  เครดิต Rewards ที่ใช้ได้จะหมดอายุภายในเก้าสิบ (90) วันหลังจากที่ถูกเพิ่มลงในบัญชีของคุณ โดยระยะเวลาหมดอายุ 90 วันนี้จะรีเซ็ตเมื่อคุณได้รับเครดิต Rewards ใหม่ในช่วงเวลานี้

  เครดิต Rewards ส่งเสริมการขายอาจมีวันหมดอายุที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการแข่งขัน การชิงโชค หรือโปรโมชั่นใดๆ ที่คุณอาจได้รับเครดิต Rewards ส่งเสริมการขาย คุณจะต้องตรวจสอบรายละเอียดในกฎระเบียบอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน การชิงโชค หรือโปรโมชั่น

  เมื่อมีการใช้เครดิตที่ใช้ได้ เครดิตจำนวนนั้นจะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ (“เครดิตที่ใช้ไป”)

  เครดิตที่รอดำเนินการหรือเครดิตที่ใช้ได้อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่ลูกค้าแนะนำส่งคืนหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อที่เคยสั่งไปก่อนหน้านี้ (“เครดิตที่ถูกยกเลิก”) เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือเพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

  การแลกรับเครดิต Rewards เป็นเงินสด

  หากคุณมีเครดิตสะสมเท่ากับหรือเกินเกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสามารถเลือกที่จะแลกเครดิต Rewards เป็นเงินสดและรับเงินรางวัลได้หากมีสิทธิ์ iHerb ร่วมมือกับ Hyperwallet (ดำเนินการโดย PayPal) ในการให้บริการแลกเครดิต Rewards เป็นเงินสด คุณสามารถแลกเครดิต Rewards เป็นเงินสดได้ในกรณีที่ Hyperwallet ให้บริการในประเทศของคุณเท่านั้น แต่หาก Hyperwallet ไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ คุณจะไม่มีสิทธิ์แลกเครดิต Rewards เป็นเงินสด ดูรายชื่อประเทศที่ Hyperwallet ให้บริการในปัจจุบันได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Rewards เงินรางวัลจะได้รับการนำจ่ายเข้าบัญชีภายในสิบห้า (15) วันทำการหลังจากผู้เข้าร่วมเลือกที่จะแลก Rewards เป็นเงินสด เครดิต Rewards ใดๆ ในบัญชีของผู้เข้าร่วมที่ต่ำกว่าเกณฑ์แลกรับเงินสดที่กำหนดจะถูกทบไปยังเดือนถัดไปตามข้อกำหนดข้างต้น

  ข้อมูลภาษี

  คุณจะต้องเป็นผู้แบกรับภาระทางภาษีใดๆ ที่เกิดจากเครดิต Rewards หรือเครดิต Rewards ส่งเสริมการขายที่คุณสะสมภายใต้โปรแกรม Rewards เมื่อคุณสะสมเครดิตได้ครบหกร้อยดอลลาร์ ($600) หรือมากกว่าภายในหนึ่งปีในสหรัฐอเมริกา iHerb มีหน้าที่ตามกฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาในการเก็บข้อมูลภาษีจากผู้เข้าร่วมโปรแกรม Rewards ที่เป็นพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา (W-9) และจากผู้เข้าร่วมโปรแกรม Rewards ที่ไม่ใช่พลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา แต่มีธุรกิจที่ต้องเสียภาษีในสหรัฐอเมริกา (W8-ECI) เมื่อสร้างบัญชีกับ Hyperwallet (ดำเนินการโดย PayPal) ซึ่งเป็นพันธมิตรของ iHerb ผู้ใช้จะถูกขอให้ส่งแบบฟอร์มภาษีที่ถูกต้อง หาก iHerb เชื่อว่าคุณเป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรม Rewards ซึ่ง iHerb มีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลภาษีและคุณไม่ได้ให้ข้อมูลนี้เมื่อมีการร้องขอ iHerb ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการแลกรับเงินสดจากเครดิต Rewards จนกว่าคุณจะให้ข้อมูลนี้หรือตอบกลับ iHerb ว่าคุณไม่ใช่บุคคลที่ iHerb ต้องเก็บข้อมูลภาษี พลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข้อมูลภาษีได้บน Hyperwallet (ดำเนินการโดย PayPal)

  แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาและไม่ได้มีภาระทางภาษีใดๆ ในสหรัฐอเมริกา แต่คุณยังคงต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีที่เกี่ยวข้องในประเทศบ้านเกิดสำหรับเครดิต Rewards ที่คุณแลกเป็นเงินสด การพิจารณาว่าภาษีใดบ้างที่มีผลต่อเงินที่คุณได้รับถือเป็นหน้าที่ของคุณ รวมทั้งการรวบรวม รายงาน และนำส่งภาษีที่ถูกต้องไปยังหน่วยงานด้านภาษีที่เหมาะสมก็ล้วนเป็นหน้าที่ของคุณทั้งสิ้น

  ข้อจำกัดทั่วไปของโปรแกรม Rewards

  ผู้เข้าร่วมโปรแกรม Rewards ของ iHerb ทุกรายจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และนโยบายของ iHerb ที่ควบคุมการใช้โปรแกรม รวมถึงหลักปฏิบัติ การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และหลักปฏิบัติที่รวมไว้อาจส่งผลให้บัญชีโปรแกรม Rewards ถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกบล็อก

  iHerb ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเครดิต Rewards หรือเครดิต Rewards ส่งเสริมการขายหากพิจารณาแล้วว่าเครดิต Rewards หรือเครดิต Rewards ส่งเสริมการขายดังกล่าวถูกเพิ่มลงในบัญชีของคุณอย่างไม่ถูกต้อง หรือได้รับโดยไม่สุจริตหรือโดยการละเมิดข้อตกลงนี้ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เครดิต Rewards และเครดิต Rewards ส่งเสริมการขายไม่สามารถขาย โอน หรือส่งมอบได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

  บัญชีทั้งหมดต้องเป็นชื่อของบุคคลที่มีชีวิต ไม่ใช่ชื่อของหน่วยงานธุรกิจ

  iHerb จะไม่รับผิดต่อความคลาดเคลื่อน ความล่าช้า การละเว้น ความไม่สอดคล้อง หรือข้อผิดพลาดในการคำนวณและการให้เครดิตของเครดิต Rewards หรือเครดิต Rewards ส่งเสริมการขาย การตัดสินของ iHerb ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Rewards รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้อที่เข้าเกณฑ์ เครดิต Rewards หรือเครดิต Rewards ส่งเสริมการขายที่ได้รับ และยอดคงเหลือในบัญชีเครดิต Rewards หรือเครดิต Rewards ส่งเสริมการขายถือเป็นที่สิ้นสุด มีผลผูกพัน และไม่สามารถอุทธรณ์ได้ทุกกรณี

  หากคุณสร้างบัญชีหลายบัญชีหรือพยายามเข้าร่วมในโปรแกรม Rewards โดยใช้ข้อมูลประจำตัวหลายชุด iHerb อาจตัดสิทธิ์คุณตามดุลยพินิจของ iHerb เองและทำให้บัญชีดังกล่าวหรือทั้งหมดเป็นโมฆะ เครดิต Rewards หรือเครดิต Rewards ส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

  iHerb ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ ก็ตามที่ดำเนินการบนเว็บไซต์ตามข้อตกลงนี้

  คุณไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการโฆษณาเชิงพาณิชย์ทุกรูปแบบเนื่องจากโปรแกรม Rewards นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ห้ามวางลิงก์ Rewards และโค้ด Rewards บนเว็บไซต์เชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์/แอปรวมดีลหรือคูปอง, eBay, Amazon, กลุ่ม Facebook, กลุ่ม Telegram, Twitter ฯลฯ) และการกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้บัญชีและยอดเงินของคุณถูกบล็อก โค้ดที่ติดอันดับในการค้นหาแบบออร์แกนิกสำหรับ “คำใดคำหนึ่ง + iHerb” เช่น “คูปอง iHerb”, “ส่วนลด iHerb”, “วิธีซื้อสินค้าที่ iHerb”, การจัดส่งของ iHerb” ฯลฯ จะถูกหักค่าคอมมิชชั่นและอาจจำเป็นต้องย้ายไปยังโปรแกรมตัวแทนโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

  นอกจากนี้ คุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการแนะนำซึ่งกันและกันใดๆ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อละเมิดและขัดขวางการดำเนินงานตามปกติของโปรแกรม Rewards

  ข้อจำกัดการส่งเสริมการขายทั่วไป

  คุณสามารถแชร์รีวิว iHerb ของคุณหรือหน้า My iHerb รวมทั้งลิงก์ iHerb Rewards ของคุณบนบล็อกส่วนตัว เว็บไซต์ หรือในบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวได้ (เช่น Facebook, Twitter และ VK) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม โปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณต้องไม่มีอวาตาร์หรือเนื้อหาอื่นใดที่สามารถตีความได้ว่าได้รับการจัดการ รับรอง หรืออนุมัติโดย iHerb และไม่มีส่วนใดของชื่อผู้ใช้ของคุณที่สามารถรวม มี หรืออ้างถึงคำว่า “iHerb” ได้ ในทางกลับกัน คุณไม่สามารถใช้หรืออ้างอิงโค้ด Rewards ของคุณในชื่อผู้ใช้บัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัว, URL ของโซเชียลมีเดีย หรือหน้าโปรไฟล์ iHerb ของคุณ เราไม่อนุญาตให้โพสต์ลิงก์ Rewards และโค้ด Rewards ของคุณในบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ iHerb หรือเว็บไซต์ iHerb (รีวิว, คำถามและคำตอบ, My iHerb ฯลฯ ) เพื่อพยายามสร้างเครดิต Rewards นอกจากนี้ เรายังไม่อนุญาตให้โพสต์ความคิดเห็นใดๆ บนบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ iHerb หรือเว็บไซต์ของ iHerb ที่ดูเหมือนจะส่งเสริมหรือพยายามเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังลิงก์หรือหน้าเว็บอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ บัญชีโซเชียลมีเดีย บล็อก หรือฟอรัม) ที่แสดงหรือแจกจ่ายลิงก์ Rewards หรือโค้ด Rewards ของคุณ

  บล็อก เว็บไซต์ หรือหน้าโซเชียลมีเดียของคุณต้องไม่คล้ายกันกับเว็บไซต์ของ iHerb หรือมีเนื้อหาใดๆ ที่อาจบ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องกับ iHerb เนื้อหาใดๆ ที่คุณเลือกโพสต์ในบัญชีส่วนตัวถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว และ iHerb จะไม่อ้างสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าว

  คุณสามารถส่งลิงก์ iHerb Rewards ผ่านทางอีเมลโดยใช้อีเมลส่วนตัวของคุณหรือใช้ไอคอน “แชร์” ที่อยู่บนเว็บไซต์ของ iHerb ได้ อย่างไรก็ตาม อีเมลดังกล่าวจะต้องไม่สร้างความเข้าใจว่าเป็นอีเมลที่ส่งหรือสนับสนุนโดย iHerb คุณรับรองว่าคุณจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรืออำนวยความสะดวกในการส่งอีเมลสแปมเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้ร้องขอหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ CAN-SPAM ปี 2003 (15 USC §§ 701 et seq.) ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือกฎหมายอื่นใด และ/หรือข้อกำหนดที่ควบคุมการตลาดทางอีเมลและ/หรือการสื่อสาร

  คุณไม่สามารถซื้อหรือใช้ชื่อโดเมนหรือโดเมนย่อยที่มีคำว่า “iHerb” หรือรูปแบบและการสะกดผิดในชื่อผู้ใช้ ชื่อกลุ่ม หรือตัวระบุใดๆ บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม ตัวอย่างโดเมนดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง www.iherb.sitename.com, www.iherb-sitename.com, www.ayherb.com, www.i-herb.com, www.ay-herb.com หรือ www.ayeherb.com

  คุณไม่สามารถสร้างหรือใช้แอปพลิเคชันฝั่งไคลเอ็นต์ใดๆ (ปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ส่วนขยาย ไฟล์เปิดใช้งาน ฯลฯ ที่ผู้ใช้ปลายทางติดตั้งได้) บนอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจบ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องกับ iHerb นอกจากนี้ หากคุณสร้างแอป แอปดังกล่าวจะต้องไม่ประกอบด้วยและ/หรือใช้ชื่อ โลโก้ แอป หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของ iHerb ในลักษณะใดก็ตาม

  ข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  1. กิจกรรมส่งเสริมการขายต้องไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง การหมิ่นประมาท การเลือกปฏิบัติ การสื่อถึงเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือมีเนื้อหาที่แนะนำหรือส่งเสริมการกระทำที่ผิดกฎหมาย
  2. คุณต้องไม่เชื่อมโยงเนื้อหาใดๆ หรือเปลี่ยนเส้นทางการเข้าชมไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ iHerb.com (บางส่วนของเว็บไซต์คุณที่ไม่ได้ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของ iHerb อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ได้)
  3. คุณต้องไม่แก้ไข ลบ หรือเพิ่มเนื้อหาหรือข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับโปรโมชั่นใดๆ ที่อาจทำให้ลูกค้าเข้าใจผิด ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตาม
  4. คุณจะต้องลบสินค้าที่ iHerb ไม่ได้โฆษณาหรือขายอีกต่อไปโดยทันที
  5. คุณจะต้องลบเนื้อหาส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นที่ iHerb ไม่ได้โฆษณาหรือตรวจสอบความถูกต้องโดยทันที
  6. คุณจะต้องไม่ใช้ชื่อหรือคำเปรียบเปรยที่เป็นการบ่งบอกถึงการรับรองหรือการสนับสนุนของบุคคลหรือบริษัท หรือการเชื่อมโยงทางการค้ากับ iHerb (เช่น วางเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องไว้ใกล้กับสื่อประกอบ)
  7. คุณต้องไม่ใส่ แสดง หรือใช้ลิงก์หรือเนื้อหาที่มีหรือเชื่อมโยงกับไวรัส หรือโค้ดที่ประสงค์ร้ายหรือเป็นอันตรายบนเว็บไซต์ของคุณ หรือใช้งานแอปพลิเคชันใดๆ ที่ผู้ใช้ไม่ได้อนุญาตโดยเจตนาและโดยชัดแจ้งก่อนที่จะดาวน์โหลด
  8. คุณต้องไม่พยายามเปลี่ยนเส้นทางหรือสกัดกั้นการเข้าชมจากเว็บไซต์ใดๆ ที่เข้าร่วมในโปรแกรม Rewards
  9. คุณไม่สามารถรวม iHerb.com เข้ากับเว็บวิวหรือเว็บเบราว์เซอร์ที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชันบนมือถือได้
  10. คุณไม่สามารถใช้หน้าเปลี่ยนผ่าน ป๊อปอัป และ/หรือโฆษณาแบบลอยตัวสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายได้
  11. ห้ามเพิ่มจำนวนการคลิกหรือจำนวนอิมเพรสชั่นที่ไม่เป็นความจริงเพื่อสร้างเซสชันบน iHerb.com ไม่ว่าจะผ่านการใช้ซอฟต์แวร์หรือไม่ก็ตาม
  12. คุณต้องไม่ใช้ลิงก์ Rewards หรือโค้ด Rewards ของคุณเพื่อให้ได้มาซึ่งเครดิต Rewards ไม่ว่าจะจากการซื้อใช้ส่วนตัวหรือเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าใดๆ อย่างเช่นการขายต่อ
  13. ไม่อนุญาตให้ใช้ตำแหน่งการจัดวางแบบ “เสียค่าใช้จ่าย” ทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย โฆษณาแบบดิสเพลย์ การกำหนดเป้าหมายใหม่ทางโซเชียลมีเดีย ฯลฯ ) และลิงก์เปลี่ยนเส้นทาง การใช้สิ่งที่กล่าวไปอาจส่งผลให้มีการระงับโปรแกรม Rewards ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณและเครดิต Rewards ใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าวจะถูกลดหรือยกเลิก สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ “การค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย” คือโฆษณาที่ซื้อผ่านการเสนอราคาสำหรับคีย์เวิร์ด ข้อความค้นหา หรือการมีส่วนร่วมอื่นๆ ในการประมูลคีย์เวิร์ด เช่น Google, Yahoo, Bing, Yandex, Baidu, Naver หรือเครื่องมือค้นหาอื่นๆ พอร์ทัล บริการโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุน หรือบริการค้นหาหรือแนะนำอื่นๆ หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่มีส่วนร่วมในเครือข่ายของตน
  14. คุณต้องไม่ใช้กลวิธีในการเพิ่มอันดับเพจแบบออร์แกนิกของคุณสำหรับข้อความค้นหาที่ประกอบด้วย “คำใดคำหนึ่ง + iHerb” เช่น การใช้วลีบางอย่างในเพจของคุณรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “คูปอง iHerb” และ “ส่วนลด iHerb” หรือใช้กลยุทธ์การใช้ลิงก์ที่มีพฤติกรรมของการกำหนดเส้นทางให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ ลิงก์ภายในเว็บไซต์ของคุณ หรือลิงก์ขาออกจากเว็บไซต์ของคุณ
  15. คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่าง และปกป้อง iHerb รวมถึงพนักงานของ iHerb จากการฟ้องร้องดำเนินคดี คำขอ บทลงโทษ ค่าปรับ การตัดสิน ค่าใช้จ่าย หรือรายจ่ายอื่นๆ ในระดับที่สมเหตุสมผล (รวมถึงค่าจ้างทนายความที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของคุณในโปรแกรม Rewards (i) อันเป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือ (ii) ซึ่งละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

  การตรวจสอบยืนยันบัญชี

  บัญชี การซื้อที่เข้าเกณฑ์ เครดิต Rewards และ/หรือเครดิต Rewards ส่งเสริมการขายทั้งหมดอยู่ภายใต้การตรวจสอบตามดุลยพินิจของ iHerb แต่เพียงผู้เดียว iHerb ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเครดิต Rewards หรือเครดิต Rewards ส่งเสริมการขาย เป็นโมฆะและระงับหรือบล็อกบัญชีของคุณจากที่อยู่ IP หรืออุปกรณ์ใดๆ หากตรวจพบหรือสงสัยว่ามีกิจกรรมฉ้อโกงหรือน่าสงสัย ในกรณีที่จำนวนเครดิต Rewards หรือเครดิต Rewards ส่งเสริมการขายที่คุณสะสมได้ในบัญชีตามที่ระบุไว้ในบันทึกของคุณและบันทึกภายในของ iHerb ไม่สอดคล้องกัน บันทึกภายในของ iHerb จะเป็นข้อมูลอ้างอิงหลักในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เกิดขึ้น และการตัดสินใจของ iHerb จะถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

  เครดิต Rewards หรือเครดิต Rewards ส่งเสริมการขายจะไม่สามารถใช้ได้หากเชื่อมโยงกับบัญชีของผู้เข้าร่วมใดๆ ที่ถือเป็นโมฆะเนื่องมาจากการละเมิดข้อกำหนดใดๆ ที่มีอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานหรือหลักปฏิบัติเหล่านี้

  iHerb จะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลถึงคุณเมื่อมีการปรับเครดิต Rewards หรือเครดิต Rewards ส่งเสริมการขายของคุณเป็นโมฆะและ/หรือเมื่อบัญชีของคุณถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกบล็อก หากคุณได้เลือกรับการแจ้งเตือนและการสื่อสารเกี่ยวกับ Rewards ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ในหน้าการตั้งค่าการสื่อสารของคุณ

  การสิ้นสุดโปรแกรม Rewards

  ในกรณีที่โปรแกรม Rewards นี้สิ้นสุดลงและคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน iHerb จะแจกจ่ายเครดิต Rewards ให้คุณในรูปแบบเครดิต Rewards เพื่อให้ใช้กับการซื้อบนเว็บไซต์หรือในรูปแบบเช็ค ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ iHerb แต่เพียงผู้เดียว การแจกจ่ายดังกล่าวจะมีมูลค่าสูงสุดเป็นเครดิต Rewards ยอดรวมกันไม่เกินสาม (3) เดือน โดยคำนวณจากเครดิต Rewards ของเดือนก่อนหน้าของเดือนที่โปรแกรม Rewards จะสิ้นสุดลง เครดิต Rewards ส่งเสริมการขายทั้งหมดที่ได้รับในบัญชีของคุณจะสามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุ

  iHerb อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกำหนดข้อจำกัดในโปรแกรม Rewards นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากมิได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งข้างต้น iHerb จะไม่มีความรับผิดหรือภาระผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการสมัครโปรแกรม Rewards นี้และการตัดสินใจใดๆ ที่ iHerb ดำเนินการเกี่ยวกับเครดิต Rewards หรือเครดิต Rewards ส่งเสริมการขายของคุณ

  โปรแกรม Autoship & Save ของ iHerb (“Autoship & Save”)

  เฉพาะลูกค้าในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี และฮ่องกงเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วม Autoship & Save ของ iHerb การสั่งซื้อผ่าน Autoship & Save จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อจำกัด และข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอ่านข้อมูลในส่วนนี้อย่างละเอียด

  สิทธิประโยชน์

  สิทธิประโยชน์ของ Autoship & Save ที่กล่าวถึงในหน้าคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Autoship & Save เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ iHerb ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของ Autoship & Save รวมถึงยอดส่วนลด และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดยอดส่วนลดได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ iHerb แต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลกับคำสั่งซื้อในอนาคต รวมถึงการสมัครเข้าร่วมในปัจจุบัน

  รายละเอียดข้อเสนอบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ เวลาที่คุณได้รับสินค้า (เช่น ราคา ภาษี ความพร้อมจำหน่าย ค่าจัดส่ง และผู้ขาย)

  การสมัครเข้าร่วม Autoship & Save ของคุณจะสร้างคำสั่งซื้อใหม่โดยอัตโนมัติตามกำหนดการจัดส่งที่คุณเลือก จนกว่าคุณจะยกเลิก

  เราอาจบอกเลิกการสมัครเข้าร่วมของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากเราทำเช่นนั้น คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ส่งถึงคุณเท่านั้น

  การซื้อที่เข้าร่วมรายการ

  สิทธิประโยชน์ของ Autoship & Save จำกัดเฉพาะสินค้าที่แสดงข้อมูล Autoship & Save ในหน้าผลิตภัณฑ์ หากต้องการดูรายการสินค้าทั้งหมดที่เข้าร่วมรายการ โปรดไปที่ https://www.iherb.com/cl/autoship-save Autoship & Save มีให้บริการสำหรับลูกค้าที่เลือกจัดส่งไปยังที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี และฮ่องกงเท่านั้น การเข้าร่วมในโปรแกรม Autoship & Save เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณ และคุณไม่สามารถมอบหมายหรือโอนการสมัครเข้าร่วมหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา

  ส่วนลด Autoship & Save และโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการสมัครเข้าร่วม Autoship & Save แบบจำกัดเวลามีผลเฉพาะกับสินค้าที่เข้าร่วมรายการซึ่งแสดงข้อความข้อเสนอในหน้าข้อมูลสินค้า Autoship & Save เท่านั้นและเฉพาะเมื่อคุณเลือกวิธีการจัดส่งเป็น Autoship & Save เท่านั้น การสมัครเข้าร่วมจะมีผลในขณะที่ยังมีสินค้าอยู่ โปรโมชั่นพิเศษสำหรับการสมัครเข้าร่วมแบบจำกัดเวลามีผลเฉพาะในช่วงวันที่มีผลเท่านั้น

  การสมัครเข้าร่วม Autoship & Save จะถือเป็นโมฆะหากมีการห้ามมิให้สมัครเข้าร่วม

  การชำระเงินและการต่ออายุ

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับคำสั่งซื้อ Autoship & Save แต่ละรายการจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าในวันที่มีการประมวลผลคำสั่งซื้อหลังหักส่วนลด Autoship & Save และบวกกับภาษีการขายและค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้องแล้ว หากคุณมีเครดิต Rewards ระบบจะนำเครดิต Rewards ที่ใช้ได้เหล่านั้นไปใช้กับคำสั่งซื้อของคุณโดยอัตโนมัติก่อนที่จะมีการเรียกชำระเงิน ทั้งคำสั่งซื้อ Autoship & Save ครั้งแรกและคำสั่งซื้อ Autoship & Save แบบเดิมในครั้งถัดๆ ไป

  ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งสินค้า Autoship & Save แต่ละรายการจะถูกเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการสร้างการสมัครเข้าร่วมของคุณหรือตามที่คุณกำหนด หากเราไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อแบบ Autoship & Save ด้วยวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ในการสร้างการสมัครเข้าร่วมได้ คุณอนุญาตให้เราอัปเดตการสมัครเข้าร่วมโดยใช้วิธีการชำระเงินอื่นในบัญชีและให้เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินดังกล่าวสำหรับคำสั่งซื้อ Autoship & Save

  การยกเลิก

  การสมัครเข้าร่วมของคุณจะยังคงมีผลจนกว่าจะถูกยกเลิก โดยคุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา หากคุณยกเลิกการสมัครเข้าร่วมแล้วเปิดใช้งานอีกครั้ง ส่วนลดที่ใช้กับสินค้า Autoship & Save อาจไม่ใช่ส่วนลดเดียวกันกับที่มีผลอยู่ในขณะที่ยกเลิก หากเปอร์เซ็นต์ส่วนลด Autoship & Save สำหรับสินค้า Autoship & Save เปลี่ยนแปลงไป ส่วนลดใหม่จะถูกนำไปใช้กับการจัดส่งในอนาคตของคุณสำหรับสินค้าชิ้นนั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการสมัครเข้าร่วม Autoship & Save โปรดดูหน้าคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Autoship & Save

  การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

  เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากพบว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นโมฆะบางส่วนและไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงหรือเงื่อนไขที่เหลืออยู่ การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ คุณต้องยกเลิกการสมัครเข้าร่วมของคุณ

 11. โปรแกรมตัวแทนโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการเปิดให้เว็บไซต์ที่ต้องการสร้างรายได้จากการแนะนำการซื้อสินค้าจาก iHerb โดยใช้ลิงก์ตัวแทนโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการ เว็บไซต์ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์คูปอง เว็บไซต์ความภักดี เว็บไซต์เนื้อหา เครือข่ายย่อย ฯลฯ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโปรแกรมตัวแทนโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการ โปรดไปที่ https://www.iherb.com/info/affiliates ใบสมัครของคุณจะต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติ

 12. ข้อจำกัดความรับผิด

  คุณยอมรับว่าคุณจะรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์หรือเข้าร่วมโปรแกรมใดๆ ไว้แต่เพียงผู้เดียว เว็บไซต์ โปรแกรม และสื่อประกอบต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์หรือโปรแกรมข้างต้นเป็นไปตาม “สภาพที่เป็นจริง” และ “สภาพที่มีอยู่” เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในข้อตกลงนี้ iHerb และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน และผู้รับช่วงที่เกี่ยวข้องกับ iHerb และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลที่กล่าวมา (โดยรวมเรียกว่า “นิติบุคคลของ iHerb”) ขอแจ้งให้ชัดเจนว่าจะไม่รับผิดการรับประกันใดๆ ทุกชนิด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของการใช้สอยสมประโยชน์ตามวิสัยการใช้ทั่วๆ ไป ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ นิติบุคคลของ iHerb ขอแจ้งให้ชัดเจนว่าจะไม่รับผิดเกี่ยวกับความบกพร่องหรือความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ การเรียกร้องสินไหมอันเนื่องมาจากการสึกหรอตามวิสัยปกติ การใช้งานที่ผิดหรือการปรับแก้ผลิตภัณฑ์ การใช้ในทางที่ผิด การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ และการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ โดยไม่จำกัดลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมา ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

  นิติบุคคลของ iHerb จะไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือโปรแกรมใดๆ จะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ กล่าวคือเว็บไซต์จะทำงานได้ทันเวลา ปลอดภัย ไม่มีข้อผิดพลาด หรือไม่ติดขัด ผลลัพธ์ที่ได้มาจากเว็บไซต์หรือจากโปรแกรมใดๆ จะแม่นยำหรือเชื่อถือได้ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือสื่อประกอบที่คุณได้รับผ่านเว็บไซต์จะเป็นไปตามที่คุณคาดหวัง และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง iHerb ไม่รับรองหรือรับประกันว่าสื่อประกอบในเว็บไซต์จะถูกต้องแม่นยำ สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือไม่มีข้อผิดพลาด iHerb จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์หรือการที่บนเว็บไซต์ไม่มีราคา คำอธิบายผลิตภัณฑ์ ข้อความ หรือรูปภาพ คุณต้องรับความเสี่ยงจากสื่อประกอบใดๆ ที่ดาวน์โหลด หรือได้รับมาจากเว็บไซต์หรือผ่านโปรแกรมใดๆ เองและคุณต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์หรือการสูญหายของข้อมูลอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดสื่อประกอบใดๆ แต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลที่คุณได้รับจากนิติบุคคลของ iHerb ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์หรือโปรแกรมใดๆ จะไม่ก่อให้เกิดการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือโปรแกรมดังกล่าวหากไม่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

  นิติบุคคลของ iHerb จะไม่รับผิดต่อความเสียหายทั้งที่เกิดขึ้นทางอ้อม โดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นความเสียหายจำเพาะ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องมาในทุกๆ กรณี (รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียกิจการ การสูญเสียกำไร การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียด้านการใช้งาน การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้า บริการ หรือข้อมูลแทน การฟ้องร้องคดี หรือสิ่งที่คล้ายกัน) ไม่ว่าจะมาจากการฝ่าฝืนสัญญา ฝ่าฝืนการรับประกัน การละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดด้านผลิตภัณฑ์หรืออื่นๆ แม้ว่านิติบุคคลของ iHerb จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต การจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของหลักสำหรับการตกลงกันระหว่าง iHerb กับคุณ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล โปรแกรม และบริการที่มีให้บนและผ่านเว็บไซต์ล้วนเป็นไปตามข้อจำกัดข้างต้น สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะใช้สิทธิ์ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต: (I) หากคุณเป็นลูกค้า ความรับผิดสูงสุดของนิติบุคคล iHerb จะถูกจำกัดให้เหลือเท่ากับจำนวนที่คุณใช้จ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือบริการจาก iHerb บนเว็บไซต์ และ (II) หากคุณเป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรมใดๆ ความรับผิดสูงสุดของนิติบุคคล iHerb จะถูกจำกัดให้เหลือเท่ากับจำนวนที่ iHerb จ่ายหรือมอบเครดิตให้แก่คุณในระหว่างโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในช่วง 12 เดือนก่อนวันที่ที่จะนำไปสู่ความรับผิด

  เนื่องจากรัฐและ/หรือเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดความรับผิดของการรับประกันในบางกรณีหรือมีข้อจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายบางประเภท ข้อจำกัดความรับผิดและข้อจำกัดบางอย่างที่ระบุไว้ข้างต้นจึงไม่มีผลกับคุณ หากคุณรู้สึกไม่พึงพอใจกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ การเข้าร่วมโปรแกรมใดๆ ของคุณ หรือกับเงื่อนไขการใช้งานใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ คุณมีทางแก้เพียงทางเดียวคือการเลิกใช้งานเว็บไซต์หรือเลิกเข้าร่วมโปรแกรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ข้อจำกัดความรับผิดและข้อจำกัดเหล่านี้จะไม่มีผลกับความรับผิดที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติโดยเจตนาหรือที่ประมาทเลินเล่อ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ความรับผิดโดยเคร่งครัด ความประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิดหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดจากทางฝั่ง iHerb

  เราจะไม่รับรองหรือรับประกันในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เราจำหน่าย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มาจากบุคคลที่สาม แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายแล้วก็ตาม ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ข้อจำกัดความรับผิดนี้จะไม่มีผลกับความรับผิดที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติโดยเจตนาหรือที่ประมาทเลินเล่อ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ความรับผิดโดยเคร่งครัด ความประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิดหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดจากทางฝั่ง iHerb

 13. การชดใช้ค่าเสียหาย:

  คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และไม่ทำสิ่งที่เป็นภัยต่อ iHerb จากและต่อการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย และความเสียหาย รวมถึงค่าจ้างวานทนายอันเป็นผลมาจากการใช้หรือการขาดความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ การเข้าร่วมโปรแกรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณซื้อหรือได้รับมาโดยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ การโพสต์บนเว็บไซต์ หรือการกระทำที่คุณหรือผู้อื่นดำเนินการโดยเกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ การที่คุณละเมิดเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงนี้ หรือการที่คุณละเมิดกฎหมาย กฎ หรือข้อกำหนดที่ใช้บังคับ คุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการป้องกันไม่ให้มีการเรียกร้องค่าสินไหมดังกล่าวอย่างเต็มที่ตามความจำเป็นที่สมเหตุสมผล เราขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันและควบคุมสาระสำคัญใดๆ ที่เป็นไปตามการชดใช้ค่าเสียหายจากคุณตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ ในกรณีนี้คุณยังคงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เราสำหรับค่าจ้างวานทนายและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสูญเสีย ค่าสินไหม ความเสียหาย และความรับผิดที่เราได้รับอันเป็นผลมาจากการเรียกร้องในครั้งนี้ คุณจะต้องไม่ยุติเรื่องใดๆ ในทุกๆ กรณี หากไม่ได้รับคำยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก iHerb ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ข้อกำหนดในการชดใช้ค่าเสียหายนี้จะไม่มีผลกับความรับผิดที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติโดยเจตนาหรือที่ประมาทเลินเล่อ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ความรับผิดโยเคร่งครัด ความประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิดหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดจากทางฝั่ง iHerb

 14. ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

  คุณรับทราบว่าเว็บไซต์นี้และสื่อประกอบทั้งหมดในเว็บไซต์หรือสื่อประกอบที่จัดไว้ให้ซึ่งเกี่ยวกับโปรแกรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบของเว็บไซต์หรือโปรแกรม ข้อความ กราฟิก เสียง รูปภาพ ซอฟต์แวร์และไฟล์อื่นๆ รูปลักษณ์และความรู้สึก รวมถึงการคัดเลือกและการจัดวางสิ่งต่างๆ ข้างต้น (โดยรวมเรียกว่า “สื่อประกอบ”) ถือเป็นทรัพย์สินของเราและอยู่ภายใต้และได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและในต่างประเทศหรือกฎหมายและสิทธิอื่นๆ ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรูปลักษณ์ ชื่อทางการค้า และโลโก้ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา, iHerb®, Madre Labs®, Mushrex®, MicroFungi®, Cococeps®, Caféceps®, CocoCardio® และ Mild By Nature® รวมถึงเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติม เช่น Love Letter™, Sply™, Sierra Mama™, Just a Leaf™, Just a Bean™, Immune Punch™ และ Notes to Self™ (โดยรวมเรียกว่า “เครื่องหมาย”) ถือเป็นทรัพย์สินของ iHerb และบริษัทในเครือแต่เพียงผู้เดียว นอกเหนือจากส่วนหัวของทุกๆ หน้าแล้ว กราฟิกแบบกำหนดเองและไอคอนแบบกำหนดเองก็ถือเป็นเครื่องหมายของ iHerb โดย iHerb จะมอบสิทธิ์การอนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้สื่อประกอบและเครื่องหมายได้เฉพาะในลักษณะที่ได้รับอนุญาตจาก iHerb เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่เกี่ยวข้องกับการค้าเท่านั้น (“สิทธิ์การอนุญาต”) โดยสิทธิ์การอนุญาตดังกล่าวจะเป็นแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่สามารถมอบให้บุคคลอื่นต่อได้ และสามารถเพิกถอนได้ คุณยอมรับว่าจะไม่คัดลอก ปรับแก้ ใช้งาน เผยแพร่ ถ่ายโอน เผยแพร่ซ้ำ ขาย ขายต่อ หรือใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลใดๆ ทั้งจากทุกๆ ส่วนของเว็บไซต์ สื่อประกอบ หรือเครื่องหมาย นอกเหนือจากที่ iHerb ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม สิทธิ์การอนุญาตนี้จะมีผลจนกว่าคุณหรือเราจะบอกเลิกข้อตกลงนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ การใช้งานสื่อประกอบหรือเครื่องหมายที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถือเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดการยกเลิกสิทธิ์การอนุญาตการดังกล่าว สิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้โดยชัดแจ้ง ณ ที่นี้ iHerb และผู้ออกสิทธิ์การอนุญาตนั้นๆ จะขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าว ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท โลโก้ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของที่เกี่ยวข้องและมีการสงวนสิทธิ์ไว้ทั้งหมด การอ้างอิงของเว็บไซต์ที่อ้างถึงบุคคลที่สามหรืออ้างถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลที่สามเหล่านั้นจะไม่ถือเป็นการแสดงถึงหรือบอกเป็นนัยว่ามีความเกี่ยวข้อง เป็นการการสนับสนุน หรือเป็นคำแนะนำของ iHerb จากผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ หรือจาก iHerb ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

 15. ข้อตกลง:

  ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงเพียงหนึ่งเดียวระหว่างเรากับคุณโดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้มีผลเหนือกว่าข้อตกลง การรับรอง การรับประกัน และความเข้าใจก่อนหน้านี้หรือที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา

 16. การเป็นโมฆะบางส่วนและการตีความ

  หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ถือเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดนั้นจะถูกตัดออกจากข้อตกลงนี้และส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ โดยคำว่า “รวมถึง” ที่ใช้ในข้อตกลงนี้จะถือว่าตามด้วยคำว่า “แต่ไม่จำกัดเพียง”

 17. กฎหมายที่ใช้บังคับ เขตอำนาจศาล อนุญาโตตุลาการส่วนบุคคล การสละสิทธิ์การพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน และการสละสิทธิ์ดำเนินคดีแบบกลุ่ม

  ปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับการตีความตามเจตนารมณ์ ความสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้ และการตีความข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายภายในของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่มีผลต่อการเลือกใช้กฎหมายหรือความขัดแย้งทางกฎหมายใดๆ

  iHerb และคุณ (โดยรวมเรียกว่า “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” และแต่ละฝ่ายเรียกว่า “คู่สัญญา”) ได้ตกลงกันเพิ่มเติมว่าข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ทำขึ้นในทางการค้าระหว่างรัฐและอยู่ภายใต้ 9 U.S.C. §§ 1-16 ของกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของสหพันธรัฐหรือ Federal Arbitration Act (“FAA”) และหากมีปัญหาซึ่งเป็นผลแห่งการตีความตามเจตนารมณ์ ความสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้ หรือการตีความข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ให้ใช้กฎหมาย FAA ในการพิจารณา คุณและนิติบุคคลของ iHerb ตกลงให้มีการอนุญาโตตุลาการ (โดยดำเนินการในฐานะปัจเจกบุคคล) สำหรับข้อโต้เถียง ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องที่อิงจากสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ ข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่บังคับใช้ โดยข้อความในส่วนนี้มีเจตนาโดยชัดแจ้งว่า iHerb จะสามารถบังคับใช้ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการนี้ได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะขอละทิ้ง (สละ) สิทธิ์ของตนในการฟ้องร้องในชั้นศาลและสิทธิ์ในการยื่นข้อโต้เถียง ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใดๆ ให้แก่ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนเป็นผู้พิจารณา

  คุณและนิติบุคคลของ iHerb ยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าให้มีการอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อโต้เถียง ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับข้อตกลงนี้ นอกจากนั้น ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการนี้ยังส่งผลถึงประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์การอนุญาโตตุลาการ รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำถามที่ว่าข้อตกลงดังกล่าวผิดศีลธรรมหรือกำกวมและที่เกี่ยวข้องกับคำให้การต่อการอนุญาโตตุลาการด้วย

  ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าการอนุญาโตตุลาการใดๆ ต้องดำเนินการด้วยความสามารถส่วนตัวของแต่ละฝ่าย ไม่สามารถดำเนินการเป็นกลุ่ม ลักษณะเหมือนกลุ่ม ร่วมกัน หรือเป็นการดำเนินการแทนผู้อื่นได้ อนุญาโตตุลาการจะต้องห้ามมีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมพิจารณาข้อเรียกร้องของนิติบุคคลหรือบุคคลมากกว่าหนึ่งครั้ง และห้ามเป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเป็นตัวแทน การรวมกลุ่ม หรือการดำเนินการเป็นกลุ่มไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มนี้ถือว่าไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนดังกล่าวจะไม่สามารถถือว่าเป็นโมฆะเพียงบางส่วนได้ และข้อตกลงในการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดจะไม่มีผลบังคับใช้

  คำสัญญาที่มีร่วมกันระหว่างคุณกับนิติบุคคลของ iHerb ที่จะตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทเหล่านี้ (โดยดำเนินการในฐานะปัจเจกบุคคล) แทนการฟ้องร้องต่อหน้าศาลหรือหน่วยงานอื่นจะจัดให้มีการพิจารณาข้อตกลงในการอนุญาโตตุลาการนี้ร่วมกัน

  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถใช้สิทธิ์ขอให้ตัดสินชี้ขาดได้ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบถึงข้อร้องเรียนใดๆ และทั้งหมดที่เป็นส่วนสำคัญของสิทธิ์ดังกล่าว โดยต้องระบุรายละเอียดให้เพียงพอที่จะทำให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบถึงใจความสำคัญของข้อเรียกร้องนั้นๆ รวมถึงเรียกร้องขอให้มีการตัดสินชี้ขาดข้อเรียกร้องเหล่านั้น เมื่อสถาบันทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมตามข้อเรียกร้องดังกล่าวถูกระงับไม่ให้ดำเนินการเนื่องจากข้อเรียกร้องหมดอายุความแล้ว หลังจากวันดังกล่าว จะไม่สามารถดำเนินการร้องขอให้มีการอนุญาโตตุลาการได้อีกในทุกกรณี

  อนุญาโตตุลาการกลางที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมรับจะเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการอนุญาโตตุลาการในเทศมณฑลที่คุณอาศัยอยู่ หรือในกรณีที่ไม่สามารถตกลงหาอนุญาโตตุลาการกลางได้ ให้เป็นไปตามกฎว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภคของสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกันหรือ American Arbitration Association’s (“AAA”) เว้นแต่ว่าคุณและ iHerb จะตกลงกันไว้เป็นอื่น การอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภคของ AAA ฉบับปัจจุบัน (สามารถอ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.adr.org) หรือหากกฎเหล่านั้นไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป ให้ใช้กฎที่เกี่ยวข้องที่อนุญาโตตุลาการเลือกไว้ อย่างไรก็ดี ห้ามมีกฎที่อนุญาตให้ใช้การอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม ร่วมกัน หรือแบบเป็นตัวแทนของผู้อื่น ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างข้อตกลงในการตัดสินชี้ขาดนี้กับกฎที่ควบคุมดูแลการอนุญาโตตุลาการ ให้ยึดเงื่อนไขของข้อตกลงในการตัดสินชี้ขาดนี้เป็นหลัก

  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าจะปฏิบัติตามและดำเนินการตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ดี อนุญาโตตุลาการรายดังกล่าวจะไม่มีอำนาจในการตัดสินให้จ่ายค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างหรือออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการเยียวยาอันชอบธรรมอื่นๆ อนุญาโตตุลาการจะต้องออกคำชี้ขาดเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องระบุคำวินิจฉัยและข้อสรุปที่เป็นสาระสำคัญอันเป็นพื้นฐานของคำชี้ขาดไว้ในเอกสารดังกล่าวด้วย

  การชำระค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้อง การจัดการ และอนุญาโตตุลาการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้กฎของ AAA

 18. เบ็ดเตล็ด:

  คุณไม่สามารถมอบหมายข้อตกลงนี้โดยการดำเนินการทางกฎหมายหรือช่องทางอื่นๆ ได้ หากไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า ภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าว ข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพัน เพื่อผลประโยชน์ของและสามารถบังคับใช้ได้กับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรวมถึงผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

  การที่ iHerb ละเลยในการบังคับให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้อย่างเข้มงวดจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในเงื่อนไขดังกล่าวและจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือจำกัดสิทธิ์ของฝ่ายดังกล่าวในการยืนยันให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นหรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงนี้ คุณยอมรับว่าไม่ว่ากฎเกณฑ์หรือกฎหมายจะกำหนดไว้อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องหรือมูลฟ้องที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์หรือข้อตกลงนี้จะต้องยื่นเรื่องภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากข้อเรียกร้องหรือมูลฟ้องดังกล่าวเกิดขึ้น มิฉะนั้นสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือมูลฟ้องดังกล่าวจะถูกระงับถาวร ข้อกำหนด “ข้อจำกัดความรับผิด” ของข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลของ iHerb ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ และบุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านี้แต่ละรายจะมีสิทธิ์ในการอ้างสิทธิ์และบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยตรงกับคุณในนามของตนเอง

 19. ติดต่อเรา:

  หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา