ระบบอัปเดตการกำหนดค่าของคุณสำหรับเซสชั่นนี้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีของคุณอย่างถาวร ให้ไปที่บัญชีของฉัน
โปรดอย่าลืมว่าคุณสามารถอัปเดตภูมิภาคหรือภาษาที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อในบัญชีของฉัน
checkoutarrow
TH

« กลับไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ตุลาคม 2018

iHerb Launches Four New Exclusive Brands

Pasadena, CA — iHerb is pleased to announce the launch of four new and exciting product lines, all of which are exclusive to and created by iHerb to meet the specific needs of their customers.

Ultamins
First launched in September 2019, Ultamins multivitamins were developed to address the specific needs of men and women. The on-the-go vitamin is customized for age-related and gender-specific nutritional needs and is made with mushrooms, enzymes, whole fruits, and vegetables. It includes CoQ10 for heart health, Methyl B12 for energy, and Lutein for eye health.*

Shop Ultamins now

Gummiology
iHerb introduced Gummiology in October 2019, as a sweeter answer to customers’ health needs. Available in a variety of natural fruit flavors like raspberry, strawberry, peach and sour cherry, and tropical fruit, these gluten-free, vegetarian vitamins are formulated to satisfy daily nutrient needs. They are made without gelatin, GMOs, artificial colors, flavors, or sweeteners.

Shop Gummiology now

Charlie and Frank
Charlie and Frank was created in October 2019 to address the needs of our furry friends. This line of quality pet health and wellness products includes supplements and personal care products for cats and dogs of all sizes. The supplements support joint, heart, and immune health, and include essential nutrients to help keep your dog’s bones, teeth, skin, nails, and fur in great condition. Personal care products include shampoo and freshener. The shampoo is gently formulated for optimal skin and coat care, free of parabens and phthalates, while the freshener provides a long-lasting, strong and effective deodorizer to keep your pets smelling fresh.

Shop Charlie and Frank now

Sympli Beautiful
Added to the iHerb lineup in October 2019, Sympli Beautiful is a skincare line formulated with active ingredients offering specific solutions for unique needs, such as signs of aging, skin firming, and minimizing imperfections. Formulated for all skin types (dry, oily, sensitive, and combination), the line includes effective ingredients like Hyaluronic Acid, Plant Stem Cells, Vitamins B, C, and E.

Shop Sympli Beautiful now

[email protected]