กรดอะมิโนสายโซ่กิ่ง (BCAA) 3 ชนิด ได้แก่ วาลีน ลิวซีน และไอโซลิวซีน กรดอะมิโนสายโซ่กิ่งเหล่านี้มีอยู่ในกรดอะมิโน 20 ชนิดที่ร่างกายต้องการสำหรับสร้างโปรตีนและกรดอะมิโนที่จำเป็น 9 ชนิด โดยถือว่าเป็นสายโซ่กิ่งเนื่องจากมีสายโซ่ด้านข้างที่ "แตกแขนง" ซึ่งประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอน 1 อะตอมและอะตอมของไฮโดรเจน 3 อะตอม กรดอะมิโนเหล่านี้จะต้องบริโภคผ่านทางอาหารหรืออาหารเสริม  

BCAA เป็นกรดอะมิโนเพียงชนิดเดียวที่ไหลผ่านตับและเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง กล่าวคือ การบริโภค BCAA อาจส่งผลโดยตรงต่อความเข้มข้นของ BCAA ในเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ การบริโภคกรดอะมิโนสายโซ่กิ่งก่อน ในระหว่าง หรือหลังการออกกำลังกายมีประโยชน์ที่เสนอและวิจัยมาแล้วอยู่หลายข้อด้วยกัน เช่น ความเมื่อยล้าลดลง การเติบโตของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น การฟื้นตัวดีขึ้น และการมีสมาธิดีขึ้น งานวิจัยมีดังนี้

BCAA สำหรับการเติบโตของกล้ามเนื้อ

BCAA มีส่วนช่วยในการเผาผลาญพลังงานในระหว่างการออกกำลังกาย โดยการศึกษาพบว่า BCAA ช่วยส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลิวซีน BCAA อาจมีฤทธิ์ในการเสริมสร้างเนื่องจากผลกระทบต่อฮอร์โมนการเจริญเติบโตและการให้กรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับการสังเคราะห์โปรตีน

โปรดจำไว้ว่าการผลิตโปรตีนในกล้ามเนื้อจำเป็นต้องใช้กรดอะมิโนที่จำเป็นทั้งหมด 9 ชนิด หากการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อต้องใช้กรดอะมิโนที่จำเป็นทั้งหมดเหล่านี้ การบริโภคกรดอะมิโนที่จำเป็นเพียง 3 จาก 9 ชนิดก็อาจไม่เพียงพอต่อการกระตุ้นการเติบโตของโปรตีนในกล้ามเนื้อ การบริโภคอาหารเสริม BCAA ร่วมกับโปรตีนที่สมบูรณ์ เช่น อาหารเสริมเวย์โปรตีน อาจช่วยทำให้มีโอกาสในการเสริมสร้างสำหรับการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น 

BCAA สำหรับการมีสมาธิ

BCAA สามารถเพิ่มความต้านทานต่อความเมื่อยล้าและมีการออกซิเดชันของไขมันเพิ่มขึ้นในระหว่างการออกกำลังกายได้ BCAA อาจช่วยในการลดระดับแลคเตตและเพิ่มการออกซิเดชันของกล้ามเนื้อได้ การศึกษาเกี่ยวกับอาหารเสริม BCAA ในผู้เล่นฟุตบอลพบว่ากลุ่ม BCAA มีเวลาตอบสนองที่ดีกว่าผู้เล่นฟุตบอลในกลุ่มยาหลอกเล็กน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเสริมด้วย BCAA ก่อนการออกกำลังกายประเภทที่ต้องใช้เวลาตอบสนองอย่างรวดเร็วนั้นอาจเป็นประโยชน์ได้  

ความเมื่อยล้าลดลง

การศึกษาหนึ่งที่สำรวจการใช้อาหารเสริม BCAA ในระหว่างการแข่งขันปั่นจักรยานนอกชายฝั่งนั้นพบว่าช่วยลดความเมื่อยล้าได้ นักปั่นจักรยานชายที่ได้รับอาหารเสริม BCAA ก่อนออกกำลังกาย และอีกครั้งทุกๆ 15 นาทีในระหว่างการออกกำลังกายมีค่าความรู้สึกเหนื่อยลดลงเล็กน้อย  

พลังงานเพิ่มขึ้น

ผู้ชายที่ได้รับการฝึกแบบมีแรงต้าน 11 คนได้รับ BCAA หรือยาหลอกจำนวน 20 กรัม และกลุ่ม BCAA สามารถรักษาพลังงานได้ดีกว่าในระหว่างการออกกำลังกายเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม

การฟื้นตัวดีขึ้น

ข้อสรุปของการศึกษานั้นขัดแย้งกันว่า BCAA สามารถช่วยในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายได้หรือไม่ การศึกษาหนึ่งพบว่าผู้หญิงที่ไม่ได้รับการฝึกซึ่งทำท่าสควอต์ 20 ครั้งจำนวน 7 ชุดและเสริมด้วย BCAA มีความเสียหายของกล้ามเนื้อลดลง อีกการศึกษาหนึ่งแสดงให้เห็นว่าการให้ BCAA แก่ผู้ทดลองที่ได้รับการฝึกนั้นช่วยลดความเสียหายของกล้ามเนื้อลงอย่างมากเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยมีรายงานอาการปวดกล้ามเนื้อน้อยลงในกลุ่มที่เสริมด้วย BCAA ส่วนการศึกษาอื่นๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างที่สำคัญในการฟื้นตัวระหว่างผู้ที่ได้รับ BCAA และผู้ที่ได้รับยาหลอก

เวลาและวิธีที่ควรใช้ BCAA

 • กรดอะมิโนสายโซ่กิ่งอาจเป็นประโยชน์ในบางกรณี หากการบริโภคโปรตีนนั้นเพียงพอ การเสริมด้วย BCAA เพิ่มเติมก็อาจไม่ส่งผลต่อการเติบโตของกล้ามเนื้อ หากบุคคลไม่สามารถรับกรดอะมิโนที่จำเป็นเหล่านี้เพียงพอผ่านทางอาหารได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านอาหาร หรือพยายามลดน้ำหนักและลดแคลอรีอยู่ การเสริมด้วย BCAA ก่อนหรือในระหว่างการออกกำลังกายก็อาจเป็นประโยชน์ได้ 
 • การกิน BCAA ก่อนหรือในระหว่างการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มเวลาตอบสนองและลดความเมื่อยล้าสำหรับกิจกรรมที่ใช้เวลานานๆ ก็อาจเป็นประโยชน์ได้ 
 • BCAA และคาร์โบไฮเดรตอาจช่วยลดค่าความรู้สึกเหนื่อยในระหว่างการออกกำลังกาย แต่งานวิจัยยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า BCAA และคาร์โบไฮเดรตจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ด้านสมรรถภาพ 
 • อาหารเสริม BCAA อาจช่วยในการฟื้นตัวโดยการลดความเสียหายของกล้ามเนื้อได้ แต่อาจไม่มีผลต่อการลดอาการปวดกล้ามเนื้อ บทบาทด้านการป้องกันของ BCAA ในการฟื้นตัวอาจเหมาะสมสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกมากกว่าผู้ที่ได้รับการฝึก 
 • การศึกษาต่างๆ มีปริมาณของ BCAA ที่ให้และระยะเวลาของอาหารเสริม (ก่อนหรือในระหว่างกิจกรรม) ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ได้ มีความเป็นไปได้สูงที่ระยะเวลาของอาหารเสริมและปริมาณ อาจส่งผลต่อความมากน้อยที่บุคคลจะได้รับประโยชน์จากอาหารเสริม 
 • งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเวลาที่ดีที่สุดในการกินอาหารเสริม BCAA คือก่อนหรือในระหว่างการออกกำลังกาย หลังออกกำลังกาย คุณควรกินอาหารหรืออาหารเสริมที่มีกรดอะมิโนที่จำเป็นทั้งหมด 9 ชนิด ตัวอย่าง ได้แก่ เนื้อสัตว์ ปลา โยเกิร์ต เวย์โปรตีนไอโซเลต หรือถั่วเลนทิลกับควินัว 
 • การศึกษาหลายๆ ฉบับมีผู้ทดลองจำนวนน้อย การศึกษาเพิ่มเติมโดยมีผู้ทดลองจำนวนมากขึ้นอาจช่วยให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์ที่เป็นไปได้ของอาหารเสริม BCAA

ข้อมูลอ้างอิง:

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15173434
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21297567
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22050133
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18704484
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9124069
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8876349
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20601741
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21744005
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15173434
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25202189
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26853239
 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11310926
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28944645
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24477835
 15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22569039
 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5568273
 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16365096