น้ำมันยูคาลิปตัสใช้ทำอะไรได้บ้าง?

น้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสเป็นการเยียวยาแบบโบราณที่ใช้ในอดีตสำหรับโรคปอดและมีประโยชน์ในการต้านจุลชีพ น้ำมันนั้นได้มาจากการกลั่นใบยูคาลิปตัสด้วยไอน้ำ น้ำมันดังกล่าวมีกลิ่นแรงและสดชื่นที่ค่อนข้างชัดเจนคล้ายกับใบไม้ น้ำมันหอมระเหยดังกล่าวอาจได้มาจากยูคาลิปตัสชนิดต่าง ๆ ซึ่งแต่ละชนิดมีผลแตกต่างกันเล็กน้อย

องค์ประกอบหลักที่พบในน้ำมันยูคาลิปตัสส่วนใหญ่คือยูคาลิปตอล (1,8-ซินีโอล) ที่มีระดับที่แตกต่างกันตั้งแต่ 45–77% ขึ้นไป น้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสมักพบในรูปแบบไอถูที่ใช้รักษาอาการแน่นหน้าอกและไซนัส งานวิจัยล่าสุดเริ่มสนับสนุนการใช้ในอดีตเช่นนี้ เช่นเดียวกับการเยียวยาพื้นบ้านหลายอย่าง

การวิจัยชี้ให้เห็นว่าน้ำมันยูคาลิปตัสอาจมีประโยชน์หลายประการ:

 1. สำหรับภาวะระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งการติดเชื้อจากไอและไซนัส โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และโรคหอบหืด
 2. เป็นยาต้านจุลชีพสำหรับการติดเชื้อบางชนิด
 3. เป็นยาขับไล่แมลง โดยเฉพาะน้ำมันยูคาลิปตัสมะนาว

น้ำมันยูคาลิปตัสและภาวะระบบทางเดินหายใจ

เมื่อคนส่วนใหญ่นึกถึงน้ำมันยูคาลิปตัส พวกเขามักจะนึกถึงการสูดดมน้ำมันเข้าไปเพื่อช่วยในเรื่องการคัดจมูกและไซนัส ส่วนประกอบหลักในน้ำมัน ซึ่งก็คือยูคาลิปตอล มีคุณสมบัติในการสลายเยื่อเมือก พูดง่าย ๆ ก็คือ มันจะช่วยลดเมือก การวิจัยพบว่ายูคาลิปตอลลดการแสดงออกของยีนสองตัวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเมือกอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากฤทธิ์ของเยื่อเมือกแล้ว ยูคาลิปตอลยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเรียบที่อยู่ตามทางเดินหายใจอีกด้วย จึงช่วยเปิดปอดให้กว้างขึ้น ช่วยลดความแออัดและทำให้หายใจได้ง่ายขึ้น นอกจากผลลัพธ์เหล่านี้ น้ำมันดังกล่าวยังแสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบที่รุนแรง ซึ่งช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อสภาวะทางเดินหายใจ การศึกษาส่วนใหญ่เกี่ยวกับประโยชน์ของระบบทางเดินหายใจได้ใช้ยูคาลิปตอลบริสุทธิ์ในรูปแบบแคปซูลสำหรับรับประทาน

หลอดลมอักเสบและไซนัสอักเสบ

มีการพบประโยชน์อย่างชัดเจนในการศึกษาเกี่ยวกับยูคาลิปตอลในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นหวัดและมีอาการไอ ในวันที่สี่ อาการไอลดลงอย่างมากในผู้ที่ได้รับอาหารเสริมเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ผู้เขียนของการศึกษาระบุว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมาจากฤทธิ์ในการละลายและต้านการอักเสบของยูคาลิปตอล

การศึกษาอีกฉบับที่ใช้ยูคาลิปตอลสำหรับไซนัสอักเสบเฉียบพลัน (ไซนัสอักเสบ) ก็พบว่ามีประโยชน์อย่างมากเช่นกัน ในการศึกษานี้ ได้มีการเปรียบเทียบยูคาลิปตอลกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรอีกประเภทหนึ่ง ในวันที่สี่ ยูคาลิปตอลมีประสิทธิภาพในการลดอาการเกือบสองเท่า หลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ ยูคาลิปตอลยังคงพิสูจน์ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าต่อไป ส่วนหนึ่งของผู้ป่วยในการศึกษานี้ยังมีโรคหลอดลมอักเสบ ซึ่งพวกเขาก็ตอบสนองต่อยูคาลิปตอลเช่นกัน

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เป็นภาวะปอดเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงทั้งโรคถุงลมโป่งพองและโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ซึ่งการหายใจจะยากขึ้นเรื่อย ๆ การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด แต่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยอื่น ๆ เช่นกัน ที่น่าสนใจคือการรักษาด้วยยูคาลิปตอลสามารถให้ผลดีได้

ในการทดลองที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งกินเวลาหกเดือน ผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้รับยูคาลิปตอลหรือยาหลอกตลอดฤดูหนาว การเกิดอาการและความรุนแรงของอาการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในผู้ที่รับประทานยูคาลิปตอลเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยรวมแล้ว ผู้ป่วยที่ใช้ยูคาลิปตอลสามารถหายใจได้ง่ายขึ้น มีการทำงานของปอดดีขึ้น และสถานะสุขภาพดีขึ้น ช่างเป็นผลลัพธ์ที่น่าประทับใจสำหรับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เรียบง่าย

โรคหอบหืด

โรคหอบหืดเป็นโรคทางเดินหายใจอีกโรคหนึ่งที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในประชากรทั่วไป มักมีอาการกระตุกในทางเดินหายใจของปอด ซึ่งตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น จึงทำให้หายใจลำบาก ตัวกระตุ้นโรคหอบหืดอาจรวมถึงสารก่อภูมิแพ้ แม้ว่าอาจจะมีโรคหอบหืดที่ไม่เกี่ยวกับภูมิแพ้ด้วยเช่นกัน เมื่อมองถึงแก่นแท้ โรคหอบหืดมีความสัมพันธ์กับการอักเสบของทางเดินหายใจ แม้ว่างานวิจัยอื่น ๆ เกี่ยวกับการรักษาตามธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงน้ำมันเมล็ดดำและบอสเวลเลีย ดูเหมือนจะมีศักยภาพในการลดอาการหอบหืดได้บ้าง แต่ยูคาลิปตอลก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นกัน

ยูคาลิปตัสมีประโยชน์ในการลดเสมหะ ลดการอักเสบ และผ่อนคลายกล้ามเนื้อเรียบ จึงเหมาะสำหรับการรักษาโรคหอบหืด และการทดลองทางคลินิกก็ได้แสดงให้เห็นประโยชน์ ผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพาสเตียรอยด์ที่เป็นโรคหอบหืดรุนแรงสามารถลดการใช้สเตียรอยด์ได้ 36% เมื่อรับประทานยูคาลิปตอล

การศึกษาครั้งที่สองได้ทดสอบยูคาลิปตอลในผู้ป่วยโรคหอบหืดและพบว่ามีการปรับปรุงที่สำคัญอีกครั้ง หลังการรักษา 6 เดือน ผู้ป่วยโรคหอบหืดที่ได้รับยูคาลิปตอลสามารถหายใจได้ง่ายขึ้น มีการทำงานของปอดดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นไม่รุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบทางเดินอาหาร และไม่ต่างกันมากกับยาหลอก

ฤทธิ์ในการต้านจุลชีพของน้ำมันยูคาลิปตัส

ยูคาลิปตัสมีฤทธิ์ในการต้านจุลชีพที่รู้จักกันดี แม้ว่าจะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างสายพันธุ์ยูคาลิปตัส ในบางกรณี น้ำมันได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย และปรสิต ควบคู่ไปกับฤทธิ์ต้านไวรัสที่อาจเกิดขึ้น

เชื้อรา

เมื่อเปรียบเทียบกับยาต้านเชื้อรามาตรฐาน น้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัสมีผลคล้ายคลึงกันต่อเชื้อแคนดิดาที่พบในปาก จากผลการวิจัย ผู้เขียนสรุปว่าน้ำมันยูคาลิปตัสเจือจางอาจมีประโยชน์ในการช่วยรักษาสุขอนามัยในช่องปาก หลายปีที่ผ่านมา ยูคาลิปตัสเป็นส่วนประกอบทั่วไปของผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำยาบ้วนปากจากธรรมชาติหลายชนิด

แบคทีเรีย

เนื่องจากมนุษย์ใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไป แบคทีเรียจึงมีความทนทานต่อการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพมาตรฐานมากขึ้น แบคทีเรียหลายชนิดขึ้นชื่อในเรื่องความต้านทาน เช่น Staphylococcus aureus และ Mycobacterium tuberculosis ผลการศึกษาล่าสุดพบว่าน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสมีผลดีต่อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus (MRSA) เกือบทุกสายพันธุ์ที่ดื้อต่อเมทิซิลลิน การศึกษาอื่นพบผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน

ประมาณหนึ่งในสี่ของผู้คนทั่วโลกติดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของวัณโรค ส่วนหนึ่งในบุคคลเหล่านี้จะเป็นวัณโรค ซึ่งเป็นการติดเชื้อในปอดที่อาจถึงแก่ชีวิตได้ วัณโรคเกิดจากการติดเชื้อมัยโคแบคทีเรีย รวมทั้งมัยโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส การศึกษาหนึ่งพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัสเป็นวิธีการรักษาที่มีศักยภาพที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของมัยโคแบคทีเรียเมื่อมัยโคแบคทีเรียดังกล่าวดื้อยาหลายชนิด โดยยับยั้งการเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการเจือจาง 1%

ไวรัส

ไวรัสเริมทำให้เกิดเริมที่ริมฝีปากและเริมที่อวัยวะเพศ การศึกษาในการเพาะเลี้ยงเซลล์พบว่าน้ำมันยูคาลิปตัสมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสเริมแบบซิมเพล็กซ์ แม้ว่าน้ำมันจากต้นชาจะมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งกว่า แต่น้ำมันยูคาลิปตัสก็สามารถลดความเข้มข้นของไวรัสได้ระหว่าง 58% ถึง 75%

และแม้จะยังไม่มีข้อพิสูจน์ แต่ข้อมูลในช่วงแรก ๆ ที่พิจารณาผลของยูคาลิปตัสในการยับยั้งเอนไซม์ไวรัสที่สำคัญสำหรับการเพิ่มจำนวน COVID-19 ก็ได้พบข้อมูลที่น่ายินดี การวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์พบว่าในจำนวนสารประกอบที่ศึกษา ยูคาลิปตอลเป็นสารที่ดีที่สุดในการยับยั้งหนึ่งในเอ็นไซม์หลักที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มจำนวนไวรัส สำหรับตอนนี้ เรายังจำเป็นต้องทำการทดลองทางคลินิกเพื่อยืนยันถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้และศักยภาพในการรักษา

ปรสิต

Echinococcus เป็นพยาธิตัวตืดชนิดหนึ่งที่พบในสัตว์ที่สามารถแพร่เชื้อสู่มนุษย์ได้ ในการศึกษาตัวอ่อนของพยาธิตัวตืดจากแกะ สารละลายยูคาลิปตัส 1% สามารถฆ่าตัวอ่อนได้ 100% ภายใน 1 นาทีหลังจากการสัมผัส ซึ่งคล้ายกับยามาตรฐาน โพวิโดน-ไอโอดีน และซิลเวอร์ไนเตรต

เหาเป็นการติดเชื้อปรสิตอีกประเภทหนึ่งที่พบบ่อยในเด็ก การรักษาตามมาตรฐานนั้นจะใช้ย่าฆ่าแมลงที่เป็นพิษต่อระบบประสาท ซึ่งก็คือเพอร์เมทริน แม้ว่าข้อมูลจะแนะนำว่าน้ำมันยูคาลิปตัสอาจเป็นทางเลือกได้เช่นกัน ไข่เหาที่สัมผัสกับน้ำมันยูคาลิปตัส 10% เป็นเวลาห้านาทีนั้นตายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เมื่อสัมผัสกับเพอร์เมทรินเป็นเวลา 10 นาทีแล้ว เหายังคงมีอัตราการฟักได้ถึง 95% ซึ่งน้ำมันหอมระเหยจากขิงก็แสดงผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน เมื่อรวมกับยูคาลิปตัสแล้วพบว่าส่วนผสมดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สารไล่แมลง

ยูคาลิปตัสบางชนิด โดยเฉพาะยูคาลิปตัสมะนาว ได้แสดงผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจในฐานะสารไล่แมลงตามธรรมชาติ น้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสมะนาวมีกลิ่นคล้ายมะนาวอย่างชัดเจน แม้แต่หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็รวมน้ำมันยูคาลิปตัสมะนาวไว้ในรายชื่อสารไล่แมลงที่มีประสิทธิภาพ ยูคาลิปตัสมะนาวมีสารประกอบที่เรียกว่าซิโตรเนลลาล ซึ่งแตกต่างจากยูคาลิปตัสทั่วไป

มีหลายการศึกษาที่ได้ศึกษาสารประกอบเคมีตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการไล่แมลง โดยประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั่วไปจากน้ำมันหอมระเหยหลายชนิด ได้แก่ลิโมนีน ยูคาลิปตอล เจอรานิออล ยูจีนอล และซิโตรเนลลาล ลิโมนีนพบได้ในน้ำมันหอมระเหยส้ม เช่น ส้ม เลมอน และมะนาว ยูคาลิปตอลมีอยู่ในยูคาลิปตัส เจอรานิออลอยู่ในน้ำมันดอกกุหลาบ น้ำมันปาล์มาโรซา และน้ำมันตะไคร้หอม ยูจีนอลมาจากน้ำมันหอมระเหยกานพลูเป็นหลัก และซิโตรเนลลาลมีอยู่ในน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสมะนาวและตะไคร้หอม การผสมผสานน้ำมันหอมระเหยดูเหมือนจะเป็นวิธีธรรมชาติในการกำจัดแมลง

ทั้งนี้ ยูคาลิปตอลดึงดูดผึ้งกล้วยไม้บางชนิดที่สามารถต่อยได้ แต่ปัญหานี้มีความเกี่ยวข้องเฉพาะในอเมริกาใต้และอเมริกากลางเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผึ้งกล้วยไม้ถือว่ามีอันตรายน้อยกว่าผึ้งฮันนี่บีและไม่พบในที่อื่น

ความปลอดภัย

การศึกษาจำนวนมากที่ศึกษาผลของน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสได้ใช้ยูคาลิปตอลรูปแบบบริสุทธิ์ที่นำมารับประทาน น้ำมันหอมระเหยมีสารเคมีจากธรรมชาติที่มีศักยภาพ แต่การเจือปนไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์บางชนิด การประมาณการล่าสุดชี้ให้เห็นว่าน้ำมันหอมระเหยที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมากถึง 80% อาจถูกเจือปนในทางใดทางหนึ่ง

ดังนั้นจึงควรใช้น้ำมันหอมระเหยแบบรับประทานภายใต้คำแนะนำของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่มีความรู้เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยและเพื่อปริมาณที่เหมาะสม สำหรับการใช้น้ำมันหอมระเหยในทางการแพทย์ ก็ควรทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอิสระเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความบริสุทธิ์

ใจความ

การวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสและส่วนประกอบของน้ำมันดูเหมือนจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ว่ามันช่วยรักษาความเจ็บป่วยของระบบทางเดินหายใจได้ นอกจากนี้ ยังดูเหมือนว่ายูคาลิปตัสจะมีฤทธิ์ต้านจุลชีพในสิ่งมีชีวิตหลายชนิด รวมทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา และปรสิตบางชนิด พร้อมมีฤทธิ์ต้านไวรัส และเรายังได้เห็นความหวังในการใช้สูตรผสมที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นสารไล่แมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยูคาลิปตัสมะนาว

อ้างอิง:

 1. Aldoghaim FS, Flematti GR, Hammer KA. Antimicrobial Activity of Several Cineole-Rich Western Australian Eucalyptus Essential Oils. Microorganisms. 2018;6(4):122. Published 2018 Dec 3. doi:10.3390/microorganisms6040122
 2. Tyagi AK, Malik A. Antimicrobial Potential and Chemical Composition of Eucalyptus globulus Oil in Liquid and Vapour Phase Against Food Spoilage Organisms. Food Chem. 2011;126(1):228-235.
 3. Sudhoff H, Klenke C, Greiner JF, et al. 1,8-Cineol Reduces Mucus-Production in a Novel Human Ex Vivo Model of Late Rhinosinusitis. PLoS One. 2015;10(7):e0133040. Published 2015 Jul 24. doi:10.1371/journal.pone.0133040
 4. Nascimento NR, Refosco RM, Vasconcelos EC, et al. 1,8-Cineole induces relaxation in rat and guinea-pig airway smooth muscle. J Pharm Pharmacol. 2009;61(3):361-366. doi:10.1211/jpp/61.03.0011
 5. Juergens UR. Anti-inflammatory properties of the monoterpene 1.8-cineole: current evidence for co-medication in inflammatory airway diseases. Drug Res (Stuttg). 2014;64(12):638-646. doi:10.1055/s-0034-1372609
 6. Fischer J, Dethlefsen U. Efficacy of cineole in patients suffering from acute bronchitis: a placebo-controlled double-blind trial. Cough. 2013;9(1):25. Published 2013 Nov 21. doi:10.1186/1745-9974-9-25
 7. Tesche S, Metternich F, Sonnemann U, Engelke JC, Dethlefsen U. The value of herbal medicines in the treatment of acute non-purulent rhinosinusitis. Results of a double-blind, randomised, controlled trial. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2008;265(11):1355-1359. doi:10.1007/s00405-008-0683-z
 8. Worth H, Schacher C, Dethlefsen U. Concomitant therapy with Cineole (Eucalyptole) reduces exacerbations in COPD: a placebo-controlled double-blind trial. Respir Res. 2009;10(1):69. Published 2009 Jul 22. doi:10.1186/1465-9921-10-69
 9. Koshak A, Wei L, Koshak E, et al. Nigella sativa Supplementation Improves Asthma Control and Biomarkers: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Phytother Res. 2017;31(3):403-409. doi:10.1002/ptr.5761
 10. Gupta I, Gupta V, Parihar A, et al. Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with bronchial asthma: results of a double-blind, placebo-controlled, 6-week clinical study. Eur J Med Res. 1998;3(11):511-514.
 11. Juergens UR, Dethlefsen U, Steinkamp G, Gillissen A, Repges R, Vetter H. Anti-inflammatory activity of 1.8-cineol (eucalyptol) in bronchial asthma: a double-blind placebo-controlled trial. Respir Med. 2003;97(3):250-256. doi:10.1053/rmed.2003.1432
 12. Worth H, Dethlefsen U. Patients with asthma benefit from concomitant therapy with cineole: a placebo-controlled, double-blind trial. J Asthma. 2012;49(8):849-853. doi:10.3109/02770903.2012.717657
 13. Noumi E, Snoussi M, Hajlaoui H, Trabelsi N, Ksouri R, Valentin E, Bakhrouf A.Chemical composition, antioxidant and antifungal potential of Melaleuca alternifolia (tea tree) and Eucalyptus globulus essential oils against oral Candida species. J Med Plant Res. 2011;5(17):4147-4156.
 14. Elaissi A, Rouis Z, Salem NA, et al. Chemical composition of 8 eucalyptus species' essential oils and the evaluation of their antibacterial, antifungal and antiviral activities. BMC Complement Altern Med. 2012;12:81. Published 2012 Jun 28. doi:10.1186/1472-6882-12-81
 15. Iseppi R, Mariani M, Condò C, Sabia C, Messi P. Essential Oils: A Natural Weapon against Antibiotic-Resistant Bacteria Responsible for Nosocomial Infections. Antibiotics (Basel). 2021;10(4):417. Published 2021 Apr 10. doi:10.3390/antibiotics10040417
 16. Tohidpour A, Sattari M, Omidbaigi R, Yadegar A, Nazemi J. Antibacterial effect of essential oils from two medicinal plants against Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Phytomedicine. 2010;17(2):142-145. doi:10.1016/j.phymed.2009.05.007
 17. Merghni A, Noumi E, Hadded O, et al. Assessment of the antibiofilm and antiquorum sensing activities of Eucalyptus globulus essential oil and its main component 1,8-cineole against methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains. Microb Pathog. 2018;118:74-80. doi:10.1016/j.micpath.2018.03.006
 18. El Omari K, Hamze M, Alwan S, Osman M, Jama C, Chihib NE. In-vitro evaluation of the antibacterial activity of the essential oils of Micromeria barbata, Eucalyptus globulus and Juniperus excelsa against strains of Mycobacterium tuberculosis (including MDR), Mycobacterium kansasii and Mycobacterium gordonae. J Infect Public Health. 2019;12(5):615-618. doi:10.1016/j.jiph.2019.01.058
 19. Schnitzler P, Schön K, Reichling J. Antiviral activity of Australian tea tree oil and eucalyptus oil against herpes simplex virus in cell culture. Pharmazie. 2001;56(4):343-347.
 20. Panikar S, Shoba G, Arun M, et al. Essential oils as an effective alternative for the treatment of COVID-19: Molecular interaction analysis of protease (Mpro) with pharmacokinetics and toxicological properties. J Infect Public Health. 2021;14(5):601-610. doi:10.1016/j.jiph.2020.12.037
 21. Moazeni M, Hosseini SV, Al-Qanbar MH, Alavi AM, Khazraei H. In vitro evaluation of the protoscolicidal effect of Eucalyptus globulus essential oil on protoscolices of hydatid cyst compared with hypertonic saline, povidone iodine and silver nitrate. J Visc Surg. 2019;156(4):291-295. doi:10.1016/j.jviscsurg.2019.01.002
 22. Soonwera M, Wongnet O, Sittichok S. Ovicidal effect of essential oils from Zingiberaceae plants and Eucalytus globulus on eggs of head lice, Pediculus humanus capitis De Geer. Phytomedicine. 2018;47:93-104. doi:10.1016/j.phymed.2018.04.050
 23. CDC. Avoid Bug Bites. Centers for Disease Control and Prevention. Update May 6, 2021. Accessed August 30, 2021. https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/avoid-bug-bites#repellent
 24. da Silva MRM, Ricci-Júnior E. An approach to natural insect repellent formulations: from basic research to technological development. Acta Trop. 2020;212:105419. doi:10.1016/j.actatropica.2020.105419
 25. Satyal P, Setzer WN. Adulteration Analysis in Essential Oils. In: Malik S (eds) Essential Oil Research. Springer, Cham. 2009:261-273. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16546-8_9
 26. Schiestl FP, Roubik DW. Odor compound detection in male euglossine bees. J Chem Ecol. 2003;29(1):253-257. doi:10.1023/a:1021932131526